Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Quốc phòng: Tổng kết 5 năm thí điểm đào tạo, hoàn chỉnh kiến thức và xác nhận trình độ cao cấp lý luận chính trị

Học viện Chính trị khai giảng năm học 2022-2023

Học viện Chính trị khai giảng năm học 2022-2023

Học viện Chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Học viện Chính trị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5