Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Đoàn kiểm tra của Bộ Chính trị làm việc với Đảng ủy Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Học viện Quân y: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Học viện Quân y: Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và JICA tọa đàm về triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh và JICA tọa đàm về triển vọng hợp tác kinh tế Việt Nam – Nhật Bản

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Hệ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống

​

Hệ Đào tạo sau đại học, Học viện Chính trị kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ​

Học viện Chính trị khám sức khỏe cho học viên mới

Học viện Chính trị khám sức khỏe cho học viên mới