Học viện Chính trị tổ chức thi tuyển sinh sau đại học

Học viện Chính trị tổ chức thi tuyển sinh sau đại học

Học viện Chính trị phát động thi đua đột kích trong diễn tập

Học viện Chính trị phát động thi đua đột kích trong diễn tập

Học viện Chính trị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Học viện Chính trị sơ kết thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, Chỉ thị số 39-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương

Học viện Chính trị tọa đàm về công tác xây dựng Đảng tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1

Học viện Chính trị tọa đàm về công tác xây dựng Đảng tại Bộ tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1