Học viện Chính trị khai mạc Hội thi công tác quân nhu năm 2023

Học viện Chính trị khai mạc Hội thi công tác quân nhu năm 2023

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại Học viện Chính trị

Đại tướng Phan Văn Giang thăm, chúc Tết tại Học viện Chính trị

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức hội thảo về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng

Học viện Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 6

Học viện Chính trị tổ chức Lễ tốt nghiệp đào tạo cao cấp lý luận chính trị khóa 6

Học viện Chính trị tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022

Học viện Chính trị tổ chức Hội nghị đoàn kết quân dân năm 2022

Học viện Chính trị và Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào thúc đẩy hợp tác về giáo dục-đào tạo

Học viện Chính trị và Trường Lý luận Chính trị QĐND Lào thúc đẩy hợp tác về giáo dục-đào tạo

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đảng ủy Học viện Chính trị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào

Đồng chí Võ Văn Thưởng tiếp Đoàn đại biểu Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào