Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Cuộc thi chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch lần thứ ba, năm 2023 là cuộc thi lớn, quy mô toàn quốc và ra cả phạm vi nước ngoài, được các cấp, các ngành nhiệt tình hưởng ứng, trong đó có Học viện Chính trị.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Nhận thức sâu sắc vị trí, vai trò, tầm quan trọng của cuộc thi và phát huy kết quả đạt được từ 2 lần thi trước, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã quan tâm, lãnh đạo, tổ chức và triển khai thực hiện cuộc thi một cách chặt chẽ, chủ động; phát huy cao vai trò các tổ chức, cá nhân và động viên được 100% cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên hưởng ứng, tham gia.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị phát biểu tại hội nghị.

Cuộc thi lần thứ ba của Học viện có sự phát triển cả về số lượng, loại hình các tác phẩm dự thi, như: Tạp chí, báo, video clip, phát thanh. Nét mới của cuộc thi lần này là các tác phẩm không chỉ tham gia dự thi cấp Học viện, mà còn tham gia dự thi ở các địa phương, trong đó, tham gia thi cấp Học viện có 216 tác phẩm và tham gia thi theo đầu mối các địa phương là 56 tác phẩm. Hầu hết các tác phẩm đã bám sát chủ đề, nội dung cuộc thi; chất lượng tác phẩm tương đối đồng đều, nhiều bài thể hiện rõ tính phát hiện, đề cập nhiều vấn đề mới trong thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện trao thưởng tặng các tập thể, cá nhân có thành tích cao trong cuộc thi. 

Trải qua các vòng chấm Sơ khảo, Chung khảo, có 28 tác phẩm, đủ điều kiện để xét tặng giải thưởng, gồm: 4 tác phẩm đạt giải A; 6 tác phẩm đạt giải B; 8 tác phẩm giải C và 10 tác phẩm đạt giải Khuyến khích. Tác phẩm có số điểm trung bình chung cao nhất là: 7,95 điểm; tác phẩm có điểm trung bình chung thấp nhất là: 7,42 điểm.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị biểu dương tinh thần, trách nhiệm của toàn thể cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên của Học viện đã có những đóng góp rất quan trọng vào thành công của cuộc thi chính luận lần thứ ba của học viện.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao thưởng cho các tác giả, nhóm tác giả có tác phẩm đoạt giải trong cuộc thi. 

Bên cạnh đó, Thiếu tướng Trương Thiên Tô yêu cầu: Trong thời gian tới, cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quán triệt đầy đủ, sâu sắc đến cán bộ, đảng viên, quần chúng nội dung các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trên về công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; đẩy mạnh công tác giáo dục, bồi dưỡng lý luận Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đồng thời làm cho đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng Học viện nhận diện rõ âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Đồng thời, cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ của Học viện nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tinh thần cảnh giác cách mạng; tự giác phấn đấu, rèn luyện, tăng khả năng “tự đề kháng”, tích cực đấu tranh làm “vô hiệu hóa” thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Sau cuộc thi này, các cơ quan, đơn vị tích cực tuyên truyền sâu rộng ý nghĩa, kết quả của cuộc thi, tạo sức lan tỏa để công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trở thành việc làm thường xuyên ở Học viện; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tham gia cuộc thi chính luận lần thứ ba cấp toàn quân, toàn quốc đạt chất lượng cao.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH