Các đồng chí: PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh và Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Cơ yếu Chính phủ đồng chủ trì buổi ký kết. Cùng dự có lãnh đạo và cán bộ các cơ quan chức năng hai đơn vị.

leftcenterrightdel

Đại diện lãnh đạo hai đơn vị ký và trao Biên bản ghi nhớ hợp tác. 

Theo Biên bản ghi nhớ hợp tác, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đưa nội dung Quản lý nhà nước về cơ yếu thành một chuyên đề chính thức giảng dạy đối với các khóa học cao cấp lý luận chính trị và các đối tượng đào tạo, bồi dưỡng khác tại hệ thống của Học viện. Ban Cơ yếu Chính phủ triển khai các hoạt động bảo mật, an toàn, an ninh mạng, giám sát an ninh mạng và chữ ký số, chứng thư số phục vụ công tác quản lý, điều hành, tác nghiệp tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh. Vụ Quản lý đào tạo (Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh) và Cục Chính trị - Tổ chức (Ban Cơ yếu Chính phủ) là hai cơ quan thường trực nghiên cứu, tham mưu tổ chức thực hiện các nội dung được ký kết.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm, Trưởng ban Ban Cơ yếu Chính phủ phát biểu tại buổi ký kết.

"Đưa nội dung “Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu” thành một chuyên đề chính thức giảng dạy tại Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, là một trong những hoạt động cụ thể hóa Nghị quyết 56 của Bộ Chính trị về "Chiến lược phát triển ngành Cơ yếu Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"; giúp các đối tượng đào tạo tại Học viện nắm, hiểu rõ hơn các nội dung quản lý nhà nước về cơ yếu; nâng cao nhận thức về tầm quan trọng đối với công tác bảo vệ bí mật nhà nước và vai trò của lực lượng cơ yếu; góp phần tích cực trong bảo vệ an ninh quốc gia, tăng cường ý thức trách nhiệm trong chấp hành pháp luật về cơ yếu. Ban Cơ yếu Chính phủ sẽ phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong việc tổ chức triển khai các sản phẩm mật mã, các giải pháp bảo đảm bảo mật, an toàn thông tin để phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, giải quyết công việc của Học viện được bí mật, an toàn, chính xác, kịp thời trong thời gian tới", Thiếu tướng Vũ Ngọc Thiềm nói.

leftcenterrightdel

PGS, TS Nguyễn Duy Bắc, Phó giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi ký kết. 

Phát biểu tại buổi ký kết, PGS, TS Nguyễn Duy Bắc đánh giá cao thành tích của Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành Cơ yếu Việt Nam trong suốt 78 năm qua. Nổi bật là bảo đảm tuyệt đối thông tin lãnh đạo, chỉ đạo, chỉ huy cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các lực lượng vũ trang. Việc Ban Cơ yếu Chính phủ đã tham mưu cho Đảng, Nhà nước và Chính phủ để đưa nội dung "Quản lý nhà nước về công tác cơ yếu" vào chương trình giảng dạy các môn cao cấp lý luận chính trị và đào tạo, bồi dưỡng cán bộ có ý nghĩa quan trọng.

"Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay đánh dấu mốc mới trong mối quan hệ phối hợp, giúp đỡ, hợp tác của hai đơn vị trong thời gian tới. Học viện cam kết thực hiện nghiêm túc, đầy đủ và tốt nhất những nội dung liên quan đến nhiệm vụ của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trong biên bản ghi nhớ. Đồng thời, Học viện rất mong nhận được sự phối hợp của Ban Cơ yếu Chính phủ để thực hiện tốt nhất biên bản ghi nhớ của hai đơn vị", PGS, TS Nguyễn Duy Bắc khẳng định.

Tin, ảnh: XUÂN TUẤN