Cấp ủy các cấp trong Ban Cơ yếu Chính phủ luôn quan tâm lãnh đạo, phân công thành viên cấp ủy phụ trách công tác thanh niên, hướng dẫn, kiểm tra, gặp gỡ đối thoại với đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Cơ quan chính trị, cán bộ chính trị, cán bộ đảm nhiệm công tác Đảng, công tác chính trị thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, giúp cấp ủy, chỉ huy lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức đoàn hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Chỉ đạo hiệu quả phong trào thi đua của Đoàn Thanh niên gắn với thực hiện các cuộc vận động, các đợt thi đua đột kích, cao điểm chào mừng các ngày lễ lớn, sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước, quân đội, Ban Cơ yếu Chính phủ và ngành cơ yếu Việt Nam.

leftcenterrightdel

Trao đổi kinh nghiệm hoạt động công tác thanh niên tại Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Ban Cơ yếu Chính phủ. Ảnh: VIỆT HƯNG 

Từ đó, đã tạo được bước chuyển biến mới, khơi dòng nhiệt huyết, tinh thần chủ động, sáng tạo, xung kích của cán bộ, ĐVTN trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, nhất là những nhiệm vụ mới, đột xuất, quan trọng, khâu yếu, việc khó. Giai đoạn 2017-2022, mặc dù hoạt động trong lĩnh vực cơ mật đặc biệt, thuộc lĩnh vực an ninh quốc gia, luôn đặt ra yêu cầu rất cao về trí lực và thể lực, nhưng cán bộ, ĐVTN luôn chấp hành nghiêm sự phân công của tổ chức, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao. 

Tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ tham gia nghiên cứu nhiều đề tài cấp nhà nước, cấp ban (bộ), đề tài cấp cơ sở. Một số đề tài đã ứng dụng vào thực tiễn đem lại hiệu quả thiết thực. ĐVTN công tác trong các đơn vị sản xuất luôn xung kích đi đầu trong phong trào “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” đề xuất nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt hiệu quả, tận dụng mọi nguồn lực, thường xuyên đổi mới tư duy trong lao động sản xuất, làm kinh tế, bảo đảm tốt đời sống và tích cực hỗ trợ nhân dân trên các địa bàn khó khăn. Hưởng ứng phong trào thi đua đặc biệt trong phòng, chống đại dịch Covid-19, năm 2021, tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ tổ chức phát động ủng hộ được 2 tấn gạo, 300 thùng mì ăn liền, 300 chai dầu ăn và nhiều phần quà tặng các gia đình chính sách, người nghèo, có hoàn cảnh khó khăn do dịch Covid-19 trên địa bàn TP Hà Nội...

Trước yêu cầu xây dựng lực lượng cơ yếu cách mạng, chính quy, tiến thẳng lên hiện đại, kế tục và phát huy truyền thống “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo” của ngành cơ yếu Việt Nam, giai đoạn 2022-2027, tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ tập trung thực hiện tốt Phong trào thi đua “3 tiên phong, 5 xung kích” (3 tiên phong: Bản lĩnh, trí tuệ, đạo đức, lối sống; sáng tạo nghiên cứu, ứng dụng, làm chủ khoa học-công nghệ; thực hiện việc khó, việc mới. 5 xung kích: Thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn; rèn luyện kỷ luật, xây dựng chính quy và bảo đảm bí mật, an toàn; học tập, lao động sản xuất, nghiên cứu khoa học; xây dựng môi trường văn hóa mới; hoạt động tình nguyện vì cộng đồng). 

Đảng ủy, lãnh đạo ban tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp đối với CTĐ&PTTN. Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị tăng cường công tác quản lý, giáo dục, rèn luyện ĐVTN. Coi trọng giáo dục, bồi dưỡng về lý tưởng, đạo đức cách mạng, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, động cơ, thái độ, tinh thần trách nhiệm; trình độ, kiến thức toàn diện và năng lực thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, ĐVTN. Nâng cao chất lượng công tác quản lý, đánh giá, xếp loại chất lượng ĐVTN và tổ chức đoàn gắn với triển khai hiệu quả Chương trình “Rèn luyện đoàn viên”. Xây dựng đội ngũ cán bộ đoàn, cán bộ đảm nhiệm công tác thanh niên có tinh thần trách nhiệm cao, phương pháp, tác phong, kỹ năng tổ chức hoạt động CTĐ&PTTN tốt, “dám nghĩ, dám nói, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đột phá, sáng tạo, dám đương đầu với khó khăn thách thức”. 

Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, kịp thời giải quyết những khó khăn, vướng mắc, bức xúc của ĐVTN. Chú trọng tuyên truyền, giáo dục về truyền thống, ý thức giữ gìn, phát huy phẩm chất, truyền thống tốt đẹp “Trung thành, tận tụy, đoàn kết, kỷ luật, sáng tạo”; bồi dưỡng, xây dựng cho tuổi trẻ Ban Cơ yếu Chính phủ có bản lĩnh chính trị, lòng trung thành, sự tự tin, trách nhiệm, khát vọng đổi mới, sáng tạo, xứng đáng là lực lượng xung kích trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở các cơ quan, đơn vị.

VŨ QUỐC HỒNG (Phó cục trưởng Cục Chính trị - Tổ chức, Ban Cơ yếu Chính phủ)