Thời gian qua, để phát huy tốt quy chế dân chủ cơ sở, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã chú trọng và duy trì nền nếp sinh hoạt đối thoại giữa thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng với cán bộ, chiến sĩ trong toàn Vùng. Tại các đơn vị, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng đã gợi mở, động viên bộ đội phát huy tinh thần dân chủ, cởi mở, thẳng thắn, trách nhiệm phát biểu đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị trong buổi sinh hoạt và đề nghị các cơ quan chức năng của Vùng và đơn vị trực tiếp trả lời, làm rõ vấn đề cần giải đáp.

leftcenterrightdel
Các đại biểu và cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn 167 tham gia đối thoại dân chủ. 

Cán bộ, chiến sĩ các đơn vị đã đóng góp 17 ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì nền nếp chế độ, công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; công tác bảo đảm hậu cần, đời sống tại các đơn vị; việc đảm bảo chế độ chính sách hiện nay và những khó khăn, vướng mắc, tâm tư, nguyện vọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tại đơn vị. Các cơ quan chức năng của Vùng và lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị đã lần lượt giải đáp, làm rõ những nội dung mà cán bộ, chiến sĩ quan tâm, kịp thời giải quyết những vướng mắc của bộ đội tạo sự đồng thuận nhất trí cao.

leftcenterrightdel

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân nắm tình hình đối với chiến sĩ Trung tâm Huấn luyện.

Kết luận sinh hoạt đối thoại dân chủ tại Lữ đoàn 167 và Trung tâm Huấn luyện, thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng 2 Hải quân đã ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong thời gian qua của hai đơn vị, đặc biệt là tinh thần khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023.

leftcenterrightdel
 Duy trì đối thoại dân chủ tại Lữ đoàn 167.

Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng đã thông báo, định hướng một số vấn đề liên quan đến tình hình nhiệm vụ của Vùng để cán bộ, chiến sĩ xác định tốt trách nhiệm trong thời gian tới và đề nghị cấp ủy, chỉ huy các đơn vị cần tiếp tục thực hiện hiệu quả quy chế dân chủ cơ sở, tăng cường đối thoại với bộ đội để nắm bắt và giải quyết kịp thời những tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cán bộ, chiến sĩ, góp phần xây dựng đoàn kết nội bộ đơn vị, tạo sự đồng thuận, thống nhất trong nhận thức và hành động, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023.

Tin, ảnh: ĐẠI ĐƯỜNG – VĂN HAI