Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt chuyến thăm, chúc Tết Nhà giàn DK1

Vùng 2 Hải quân hoàn thành tốt chuyến thăm, chúc Tết Nhà giàn DK1

Vùng 2 Hải quân gặp mặt quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vùng 2 Hải quân gặp mặt quân nhân có hoàn cảnh khó khăn

Vùng 2 hải quân liên hoan văn nghệ “Vang mãi những khúc quân ca”

Vùng 2 hải quân liên hoan văn nghệ “Vang mãi những khúc quân ca”

Vùng 2 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Vùng 2 Hải quân sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển, đảo năm 2022

Vùng 2 Hải quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2022

Vùng 2 Hải quân hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2022