Vùng 2 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Vùng 2 Hải quân tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm các ngày lễ lớn

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 2 Hải quân

Trung tướng Nguyễn Doãn Anh kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu tại Vùng 2 Hải quân

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Bàn giao chức trách, nhiệm vụ Chính ủy Vùng 2 Hải quân

Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Vùng 2 Hải quân đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì

Vùng 2 Hải quân thăm, tặng quà gia đình chính sách

Vùng 2 Hải quân thăm, tặng quà gia đình chính sách

Huấn luyện

Huấn luyện "3 thực chất" ở Vùng 2 Hải quân

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2024

Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân ra quân huấn luyện năm 2024

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện

Vùng 2 Hải quân thực hiện tốt công tác chuẩn bị ra quân huấn luyện