Học viện Hải quân huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho học viên khóa 63

Học viện Hải quân huấn luyện 5 kỹ thuật cấp cứu cho học viên khóa 63

Học viện Hải quân khai giảng năm học 2022-2023

Học viện Hải quân khai giảng năm học 2022-2023

Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo

Học viện Hải quân tổ chức lễ tốt nghiệp các khóa đào tạo

Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Học viện Hải quân tổ chức Hội thảo khoa học về tác phẩm của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Học viện Hải quân tổng kết năm học 2021-2022

Học viện Hải quân tổng kết năm học 2021-2022

Học viện Hải quân thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Trung

Học viện Hải quân thăm và tặng quà các gia đình chính sách trên địa bàn xã Khánh Trung