Học viện Hải quân tuyển sinh năm 2024

Học viện Hải quân tuyển sinh năm 2024

Học viện Hải quân tăng cường bồi dưỡng văn hóa đọc

Học viện Hải quân tăng cường bồi dưỡng văn hóa đọc

Hơn 400 cán bộ, giáo viên, học sinh thăm Học viện Hải quân

Hơn 400 cán bộ, giáo viên, học sinh thăm Học viện Hải quân