Đại tá Vũ Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 2 Hải quân chủ trì hội nghị. Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy, Thủ trưởng Bộ tư lệnh Vùng và thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trực thuộc.

Từ năm 2021 đến năm 2023, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã lãnh đạo, triển khai thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết 847 với nhiều chủ trương, biện pháp hiệu quả, từng bước có chiều sâu; tình hình đơn vị ổn định, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao; kết quả hoàn thành nhiệm vụ của tập thể, cá nhân được nâng lên; không có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Điểm nổi bật trong 3 năm qua là Đảng ủy, Bộ tư lệnh Vùng đã đưa nội dung thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết 847 vào chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác thi đua, kiểm tra, giám sát hàng năm của Đảng ủy. Cấp ủy, tổ chức đảng các cấp phát huy tốt tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, tạo được chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của tập thể, cá nhân, góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm; trau dồi phẩm chất, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kết hợp chặt chẽ giữa học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Nghị quyết 847 vào thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị, khâu đột phá, công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng. 

Các ý kiến tham luận tại hội nghị đã tập trung nhấn mạnh, làm rõ thêm những kết quả nổi bật, chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm và đề xuất chủ trương, giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Vùng 2 Hải quân trao thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 giai đoạn 2021-2023.

Kết luận hội nghị, Đại tá Vũ Anh Tuấn yêu cầu cấp ủy, tổ chức Đảng và chỉ huy các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo khắc phục khâu yếu, mặt yếu trong triển khai và thực hiện Kết luận số 01, Nghị quyết 847. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt phương châm “trên nêu gương mẫu mực, dưới tích cực làm theo”, “tự soi, tự sửa”, “trong trước, ngoài sau”. Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động, xây dựng và nhân rộng các điển hình tiên tiến. Quan tâm chăm lo bảo đảm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, chiến sĩ, quản lý tốt tình hình tư tưởng bộ đội; không để xảy ra vụ việc nghiêm trọng, vi phạm kỷ luật, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Tại hội nghị, Đảng ủy Vùng 2 Hải quân đã trao thưởng cho 11 tập thể và 25 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết 847 giai đoạn 2021-2023.

Tin, ảnh: CHÍ CƯỜNG – MINH SƠN