Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương và đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương; đại diện lãnh đạo Văn phòng Quân ủy Trung ương, Văn phòng Tổng cục Chính trị; đại biểu một số cơ quan, đơn vị chức năng, đơn vị phối hợp; các đồng chí trong Bộ phận chuyên trách, Tổ thư ký, Nhóm chuyên gia Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương.

leftcenterrightdel

Toàn cảnh hội nghị. 

leftcenterrightdel

Trung tướng Nguyễn Văn Đức, Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trình bày báo cáo tại hội nghị. 

Năm 2022, Ban chỉ đạo, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Ban chỉ đạo 35 Trung ương, tập trung triển khai các chủ trương, biện pháp toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, đạt hiệu quả thiết thực. Nổi bật là: Chủ động quán triệt, triển khai cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI vào hoạt động của cấp ủy, tổ chức Đảng và Ban chỉ đạo 35 các cơ quan, đơn vị; chủ động tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quân ủy Trung ương các chủ trương, giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, vai trò quản lý của Nhà nước, giữ vững ổn định chính trị, tư tưởng trong Quân đội; tổ chức thành công các cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, tạo sự lan tỏa sâu rộng trong xã hội; kịp thời định hướng tư tưởng, dư luận trong cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

leftcenterrightdel

Trung tướng Trịnh Văn Quyết, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương phát biểu chỉ đạo hội nghị. 

Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương đã làm tốt công tác giáo dục chính trị, lãnh đạo tư tưởng, chủ động thông tin tích cực, đẩy mạnh tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, kịp thời phê phán các quan điểm sai trái, thù địch, thông tin xấu độc. Các cơ quan báo chí, phát thanh, truyền hình quân đội phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo, đài Trung ương, địa phương, mở rộng các chuyên trang, chuyên mục, đa dạng hóa hình thức thông tin, tuyên truyền, định hướng tư tưởng, dư luận kịp thời, hiệu quả.

leftcenterrightdel

Đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Đoàn Xuân Bộ, Tổng biên tập Báo Quân đội nhân dân phát biểu tại hội nghị. 

Trong năm 2023, Ban chỉ đạo 35 Quân ủy Trung ương xác định tập trung vào các nhiệm vụ, giải pháp: Tiếp tục quán triệt, thực hiện Nghị quyết 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới, chủ động phát hiện, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; đẩy mạnh nghiên cứu, đánh giá, dự báo chính xác tình hình, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng bộ đội và nhân dân trước các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, những vấn đề phức tạp, nhạy cảm trong nước, khu vực và quốc tế; chủ động, tích cực bồi dưỡng kỹ năng, nghiệp vụ, bảo đảm cơ sở vật chất, kỹ thuật, công nghệ, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nghiệp vụ; phối hợp chặt chẽ với các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đa dạng hóa các nội dung, hình thức, phương pháp tuyên truyền.

leftcenterrightdel

Ban tổ chức trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng tặng các tập thể đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch năm 2022.

Cùng với đó, chủ động nắm chắc tình hình cơ sở, địa bàn, thủ đoạn hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị động, bất ngờ; quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ, các ấn phẩm văn hóa, văn nghệ, ngăn chặn sự thẩm lậu của các tài liệu, sản phẩm độc hại vào đơn vị; xây dựng, củng cố các tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện; phát huy vai trò của các cơ quan nghiên cứu, các học viện, nhà trường, cơ quan báo chí, truyền hình trong biên soạn, phát hành các loại tài liệu, tư liệu về công tác thông tin tuyên truyền, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong Quân đội.

Tin, ảnh: NGỌC CHUNG