Trong thời gian 3 ngày, các đại biểu được nghiên cứu các chuyên đề về: Công tác quốc phòng, an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế-xã hội vùng dân tộc thiểu số; các chuyên đề về công tác tuyên huấn, cán bộ, tổ chức, xây dựng Đảng… Các chuyên đề do báo cáo viên, cán bộ Cục Dân vận, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phối hợp giáo viên các nhà trường đảm nhiệm. Theo kế hoạch, lớp bồi dưỡng chia thành 3 lớp với hơn 200 đồng chí tham gia.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.
leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng trao Bằng khen của Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong 15 năm thực hiện công tác tuyên truyền đặc biệt (2008-2023).
leftcenterrightdel
 Các đại biểu tại lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Thông qua lớp bồi dưỡng nhằm nâng cao kiến thức dân tộc và phương pháp, kỹ năng, kinh nghiệm tuyên truyền, vận động nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cho cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng, người lao động công tác trên địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số; triển khai thực hiện chặt chẽ, hiệu quả các dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia về bồi dưỡng kiến thức dân tộc trong cơ quan đơn vị.

Phát biểu khai mạc tại lớp bồi dưỡng, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng nhấn mạnh: Thực hiện chính sách đại đoàn kết dân tộc và chủ trương phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số, những năm vừa qua, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Với phương châm “chân thành, tích cực, thận trọng, kiên trì, tế nhị, hiệu quả”, các đơn vị đóng quân ở vùng sâu, vùng xa, vùng có đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống đã chủ động phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương tham gia xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, củng cố quốc phòng, an ninh; góp phần củng cố niềm tin của nhân dân.

leftcenterrightdel
Các đại biểu dự và chỉ đạo lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023. 
leftcenterrightdel
 Các cán bộ dự lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.
leftcenterrightdel
 Quang cảnh lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023.

Công tác dân tộc là nhiệm vụ chiến lược, cơ bản, lâu dài và cấp bách của cách mạng Việt Nam. Để thực hiện tốt công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc, đồng chí Phó chính ủy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đề nghị các cơ quan, đơn vị cần quan tâm chú trọng việc bồi dưỡng nâng cao nhận thức về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc của Đảng, Nhà nước; kiến thức về kinh tế, pháp luật, truyền thống lịch sử, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc thiểu số. Tích cực bồi dưỡng cho lực lượng làm công tác dân vận, các tổ, đội công tác nắm vững chức năng, nhiệm vụ, phương pháp, tác phong, kỹ năng tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số. Đặc biệt chú trọng việc xây dựng phong cách, tác phong tuyên truyền, vận động quần chúng theo phương châm “nghe dân nói, nói cho dân hiểu, làm cho dân tin”.

Đối với lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc năm 2023, Thiếu tướng Nguyễn Việt Hùng đề nghị các đồng chí giảng viên, báo cáo viên sẽ truyền đạt những nội dung cơ bản, những bài học, kinh nghiệm quý báu từ thực tiễn công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Các đồng chí quân nhân, công nhân, viên chức quốc phòng ở các đơn vị cơ sở đang công tác, đóng quân trên địa bàn có đồng bào dân tộc thiểu số, thường xuyên phát huy vai trò, tiếp xúc, tuyên truyền hiệu quả với đồng bào dân tộc thiểu số.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.