Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Trong thời gian qua, Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn Tổng cục nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023 trên các mặt công tác; triển khai đồng bộ các mặt công tác, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, xây dựng Đảng bộ Tổng cục trong sạch vững mạnh; chính trị, tư tưởng đơn vị ổn định, vững vàng, nội bộ đoàn kết, thống nhất.

leftcenterrightdel
Trung tướng Hồ Quang Tuấn, Chủ nhiệm Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng phát biểu tại hội nghị. 

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng các nội dung về công nghiệp quốc phòng; báo cáo và được Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26-1-2022 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo; triển khai nghiên cứu 143 đề tài, nhiệm vụ khoa học công nghệ các cấp, trong đó đã đánh giá, nghiệm thu 18 đề tài, có 23 đề tài, nhiệm vụ hoàn thành nội dung nghiên cứu, chuẩn bị nghiệm thu.

Bên cạnh đó, Tổng cục cũng chú trọng thực hiện công tác xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị; tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt, học tập, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; tích cực thực hiện kế hoạch giáo dục chính trị, phổ biến giáo dục pháp luật cho các đối tượng; thực hiện tốt công tác nắm, rà soát và quản lý chặt chẽ tình hình chính trị nội bộ.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Công tác xây dựng Tổng cục vững mạnh về tổ chức, lực lượng và công tác quân sự được thực hiện đồng bộ, hiệu quả với việc đẩy mạnh thực hiện khâu đột phá nâng cao quản trị doanh nghiệp theo Nghị quyết Đại hội đại biểu Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng lần thứ X; rà soát, điều chỉnh lực lượng các doanh nghiệp theo hướng tinh, gọn, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; xây dựng và áp dụng có hiệu quả các tiêu chuẩn quốc tế về quản lý chất lượng sản phẩm.

Hội nghị xác định: Trong thời gian tới, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng tiếp tục quyết liệt triển khai tổ chức thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch, chương trình của trên về công nghiệp quốc phòng; tích cực, chủ động xây dựng, tham mưu, nghiên cứu, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của trên; đẩy mạnh thực hiện các nội dung, chỉ tiêu, khâu đột phá của Phong trào Thi đua Quyết thắng năm 2023 gắn với thực hiện các cuộc vận động bảo đảm thiết thực, hiệu quả; đẩy mạnh công tác tuyên truyền về kết quả sản xuất quốc phòng, sản xuất kinh tế, các gương điển hình tiên tiến và các hoạt động của đơn vị.

Bên cạnh đó, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cũng xác định tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiên cứu chế thử vũ khí mới, triển khai có hiệu quả các đề tài, nhiệm vụ nghiên cứu khoa học; tập trung nguồn lực, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ sản xuất, sửa chữa các sản phẩm quốc phòng, kinh tế đã được giao, bảo đảm tiến độ, chất lượng; tiếp tục xây dựng Tổng cục vững mạnh về tổ chức, lực lượng và công tác quân sự; toàn Tổng cục đoàn kết, sáng tạo, khắc phục khó khăn, quyết tâm phấn đấu hoàn thành toàn diện các mặt công tác, tạo đà thúc đẩy hoàn thành tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 2023.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH