Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Súng bộ binh hiện đại của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2022: Súng bộ binh hiện đại của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Đại tướng Phan Văn Giang làm việc với Ban Chỉ đạo lập đề nghị xây dựng dự án Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân năm 2022

Bộ Quốc phòng tập huấn nghiệp vụ công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế toàn quân năm 2022

Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Tạo cơ sở pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

Tạo cơ sở pháp lý phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp