Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nghiên cứu hợp tác phát triển sản phẩm

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng và Tập đoàn Hóa chất Việt Nam nghiên cứu hợp tác phát triển sản phẩm

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Đại tướng Phan Văn Giang: Có sáng tạo, tuổi trẻ Quân đội mới có thể phát triển công nghiệp quốc phòng, ứng dụng khoa học công nghệ vào thực tiễn huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Đa số đại biểu Quốc hội tán thành lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh

Bản tin thời sự tổng hợp tuần: Đa số đại biểu Quốc hội tán thành lập Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh để bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa

Tạo cơ sở pháp lý để hình thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng

Tạo cơ sở pháp lý để hình thành tổ hợp công nghiệp quốc phòng

Bước tiến của UAE trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Bước tiến của UAE trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng

Nghiên cứu quy hoạch công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh bảo đảm tính thống nhất, khả thi

Nghiên cứu quy hoạch công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh bảo đảm tính thống nhất, khả thi