Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ‎tại Vĩnh Long

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức nhiều hoạt động ‎tại Vĩnh Long

TP Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết về phòng thủ dân sự và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

TP Hồ Chí Minh triển khai Nghị quyết về phòng thủ dân sự và đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng

Viettel - Hạt nhân Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam

Viettel - Hạt nhân Tổ hợp công nghiệp quốc phòng công nghệ cao của Việt Nam

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Để đối thoại thực sự tạo niềm tin cho người lao động

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng: Để đối thoại thực sự tạo niềm tin cho người lao động

Học viện Quốc phòng: Tọa đàm, trao đổi công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Học viện Quốc phòng: Tọa đàm, trao đổi công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc

Bài 5: Bước phát triển mới của công nghiệp quốc phòng (Tiếp theo và hết)

Bài 5: Bước phát triển mới của công nghiệp quốc phòng (Tiếp theo và hết)

Tham mưu hiệu quả phát triển khoa học công nghệ về công nghiệp quốc phòng

Tham mưu hiệu quả phát triển khoa học công nghệ về công nghiệp quốc phòng