Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đột phá vào ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đột phá vào ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng tự vệ

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng tự vệ

Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Đội ngũ cán bộ Đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội ngũ cán bộ Đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Thượng tướng Lê Huy Vịnh kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Bộ Khoa học và Công nghệ thăm, làm việc với Tổng cục Công nghiệp quốc phòng