Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Đảng ủy Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đột phá vào ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng đột phá vào ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng tự vệ

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức Hội thao quốc phòng lực lượng tự vệ

Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Ngày 31-3-1981: Ngày thành lập Nhà máy Z183, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng

Đội ngũ cán bộ Đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đội ngũ cán bộ Đoàn ở Tổng cục Công nghiệp quốc phòng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh