Các cơ quan thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Các cơ quan thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Điện Biên

Tổng cục Công nghiệp quốc phòng tổ chức hoạt động đền ơn đáp nghĩa tại tỉnh Điện Biên

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sôi nổi nhiều hoạt động Tháng Thanh niên

Tuổi trẻ Tổng cục Công nghiệp quốc phòng sôi nổi nhiều hoạt động Tháng Thanh niên

Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thăm, tặng quà tại Hà Tĩnh

Bộ Tổng Tham mưu và Tổng cục Công nghiệp quốc phòng thăm, tặng quà tại Hà Tĩnh

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024

Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng triển khai nhiệm vụ công tác Đảng, công tác chính trị năm 2024