Dự hội nghị bàn giao có đại biểu chỉ huy các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc và cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản phát biểu chỉ đạo hội nghị bàn giao.

Tại hội nghị, Ban tổ chức đã công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 142/QĐX-BQP ngày 12-12-2022 của Bộ Quốc phòng, Đại tá Phương Kim Minh, Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc được nghỉ chuẩn bị hưu theo chế độ từ ngày 1-1-2023. Theo Quyết định số 474/QDĐ-BQP ngày 12-12-2022 của Bộ Quốc phòng, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.

leftcenterrightdel

 Đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng dự hội nghị bàn giao.

Theo dự thảo biên bản bàn giao, Đại tá Phương Kim Minh đã bàn giao cho Đại tá Đỗ Mạnh Khảm toàn bộ các nội dung liên quan theo quyết định. Qua nội dung biên bản bàn giao cho thấy, năm 2022, Tổng công ty Đông Bắc đã quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng theo chỉ lệnh của cấp trên và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của thủ trưởng, các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, toàn Tổng công ty bảo đảm an toàn. Đặc biệt, nhiều chỉ tiêu thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Tổng công ty đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, nhiệm vụ bóc đất đá đạt 109,03% kế hoạch; sản xuất than đạt 108,54% kế hoạch; tiêu thụ than đạt 113,59% kế hoạch; doanh thu đạt 151,18% kế hoạch, lợi nhuận trước thuế đạt 108,15% kế hoạch; nộp ngân sách toàn Tổng công ty đạt hơn 3.245 tỷ đồng, vượt 42,71% kế hoạch đề ra; tiền lương bình quân đạt 16,76 triệu đồng/người/tháng; thu nhập người lao động đạt 17,83 triệu đồng/người/tháng vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

leftcenterrightdel
 Đại biểu lãnh đạo Tổng công ty và chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng công ty dự hội nghị bàn giao.

Phát biểu tại hội nghị bàn giao, Đại tá Phương Kim Minh trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, địa phương nơi đơn vị đứng chân và các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty, các đồng chí trong thường vụ, Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty; sự phối hợp, giúp đỡ của lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc cùng toàn thể đội ngũ cán bộ, công nhân viên, người lao động trong Tổng công ty. “Tôi nguyện sẽ luôn giữ vững phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ, tiếp tục phát huy truyền thống của Quân đội, của Tổng công ty Đông Bắc Anh hùng, không ngừng nỗ lực phấn đấu chăm lo xây dựng gia đình hạnh phúc, địa phương giàu đẹp, văn minh”- Đại tá Phương Kim Minh khẳng định.

Là cán bộ nhận bàn giao, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm phát biểu bày tỏ sự cảm ơn chân thành đến lãnh đạo Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, các cơ quan của Bộ Quốc phòng, Thường vụ Đảng ủy và chỉ huy Tổng công ty Đông Bắc đã tin tưởng, tín nhiệm phân công giữ cương vị Tổng giám đốc.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị bàn giao.

Tân Tổng giám đốc Đỗ Mạnh Khảm bày tỏ, nhiệm vụ mới vừa là vinh dự, đồng thời cũng là trách nhiệm lớn lao. Với trọng trách mới, đồng chí sẽ cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty tiếp tục bám sát định hướng của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, lãnh đạo, chỉ đạo, duy trì Tổng công ty phát triển ổn định, bền vững. Đại tá Đỗ Mạnh Khảm mong muốn, thời gian tới, thủ trưởng các cấp và các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm, theo dõi, tạo điều kiện, giúp đỡ Tổng công ty Đông Bắc về mọi mặt, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm cần triển khai để đảm bảo sự phát triển ổn định của Tổng công ty.

leftcenterrightdel
 Đại tá Đỗ Mạnh Khảm phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Qua nghe dự thảo biên bản bàn giao và ý kiến của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhất trí với các nội dung thể hiện trong biên bản bàn giao; biểu dương các cơ quan đã chuẩn bị chu đáo, kỹ lưỡng, bảo đảm công tác bàn giao diễn ra thuận lợi. Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc mừng Đại tá Phương Kim Minh đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, được cấp trên cho nghỉ chế độ theo quy định; chúc mừng Đại tá Đỗ Mạnh Khảm được cấp trên tin tưởng, bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng giám đốc Tổng công ty Đông Bắc.  

leftcenterrightdel
 Đại tá Phương Kim Minh phát biểu tại hội nghị bàn giao.

Đánh giá cao vai trò và kết quả, thành tích mà Tổng công ty Đông Bắc đã đạt được, chỉ ra những khó khăn, thách thức mà đơn vị phải đối mặt trong thời gian tới, Thượng tướng Vũ Hải Sản yêu cầu, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm tiếp tục bám sát cơ sở, đoàn kết cùng các đồng chí trong Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị thành viên nỗ lực, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và nhiệm vụ sản xuất kinh doanh cũng như các nhiệm vụ khác cấp trên giao. 

leftcenterrightdel
 Thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản ký chứng nhận bàn giao chức vụ Tổng giám đốc giữa Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm.

Trước mắt, tập trung thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và các nhiệm vụ sản xuất, khai thác, kinh doanh đang triển khai; tiếp tục thực hiện thành công lộ trình cổ phần hóa Tổng công ty theo kế hoạch; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh; chú trọng đổi mới công tác quản trị, điều hành; tập trung nguồn vốn, nguồn lực, đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, ưu tiên các dự án trực tiếp phục vụ sản xuất kinh doanh, phát huy thế mạnh về nhân lực và trang thiết bị hiện có. Cùng với đó, quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ, nhân viên từ Tổng công ty tâm huyết, trách nhiệm, tạo ra mối quan hệ mật thiết, chặt chẽ trong hệ thống chỉ huy các cấp, góp phần duy trì hoạt động hiệu lực, hiệu quả của Tổng công ty.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Vũ Hải Sản tặng hoa chúc mừng Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm.

Thượng tướng Vũ Hải Sản lưu ý, Đại tá Đỗ Mạnh Khảm cùng tập thể Đảng ủy, chỉ huy Tổng công ty tích cực làm việc với các bộ, ngành, địa phương có liên quan đẩy nhanh tiến độ điều chỉnh quy hoạch, làm cơ sở hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp phép mỏ, gia hạn giấy phép khai thác để chuẩn bị tài nguyên và diện khai thác phục vụ sản xuất than ổn định. Tập trung bám sát thị trường, linh hoạt điều hành nhập khẩu than; nghiên cứu, mở rộng thị trường tiềm năng, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. Đồng thời, quan tâm chăm lo xây dựng các tổ chức Đảng, quần chúng trong Tổng công ty phát triển vững mạnh; làm tốt công tác chính sách, hoạt động “Đền ơn đáp nghĩa”, nâng cao thu nhập, đời sống cho cán bộ, nhân viên, người lao động.

leftcenterrightdel
 Đại diện lãnh đạo Tổng công ty Đông Bắc tặng hoa chúc mừng Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm.

Đối với các kiến nghị, đề xuất của lãnh đạo Tổng công ty, Thượng tướng Vũ Hải Sản giao các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tổng hợp, nghiên cứu, đề xuất, báo cáo thủ trưởng Bộ Quốc phòng giải quyết theo thẩm quyền. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thượng tướng Vũ Hải Sản và các đại biểu, Đại tá Phương Kim Minh và Đại tá Đỗ Mạnh Khảm đã cùng ký biên bản bàn giao chức vụ.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN