Tổng công ty Đông Bắc duy trì tốt hệ số trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tổng công ty Đông Bắc duy trì tốt hệ số trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Tổng công ty Đông Bắc đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50

Tổng công ty Đông Bắc đổi mới hình thức, biện pháp tổ chức thực hiện Cuộc vận động 50

Tổng công ty Đông Bắc: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Tổng công ty Đông Bắc: Phong trào “Lao động giỏi, lao động sáng tạo” tạo động lực thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng): Thăm, tặng quà cựu chiến binh, bệnh binh Điện Biên

Bộ CHQS tỉnh Quảng Ninh, Tổng Công ty Đông Bắc (Bộ Quốc phòng): Thăm, tặng quà cựu chiến binh, bệnh binh Điện Biên

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV

Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV

Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng: Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa

Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng: Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa

Tổng Công ty Đông Bắc: Nỗ lực cung ứng than cho sản xuất điện

Tổng Công ty Đông Bắc: Nỗ lực cung ứng than cho sản xuất điện

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tổng công ty Đông Bắc

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tổng công ty Đông Bắc