Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc

Thượng tướng Vũ Hải Sản chủ trì hội nghị bàn giao chức vụ Chủ tịch Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV

Tổng công ty Đông Bắc tổ chức thành công Đại hội đại biểu công đoàn lần thứ IV

Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng: Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa

Cục Hậu cần Quân khu 4 và Tổng Công ty Đông Bắc, Bộ Quốc phòng: Hỗ trợ 80 triệu đồng xây dựng Nhà tình nghĩa

Tổng Công ty Đông Bắc: Nỗ lực cung ứng than cho sản xuất điện

Tổng Công ty Đông Bắc: Nỗ lực cung ứng than cho sản xuất điện

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tổng công ty Đông Bắc

Trung tướng Trịnh Văn Quyết kiểm tra hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị tại Tổng công ty Đông Bắc

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được Tổng công ty Đông Bắc quán triệt và thực hiện tốt

Nhiệm vụ quân sự, quốc phòng luôn được Tổng công ty Đông Bắc quán triệt và thực hiện tốt