Dự hội nghị có lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan chức năng thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam...

leftcenterrightdel

 Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn đã quán triệt mục đích, ý nghĩa; nhấn mạnh một số nội dung yêu cầu các đại biểu cần quan tâm làm rõ, liên quan trực tiếp đến lĩnh vực cơ quan, đơn vị mình phụ trách. Qua nghe nội dung quán triệt, chỉ đạo của thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu chủ trì hội nghị, các đại biểu đã có nhiều ý kiến tham luận sôi nổi, đóng góp chất lượng, tập trung phân tích, đề xuất các nội dung nhằm xây dựng dự thảo văn bản bảo đảm chất lượng, phù hợp, sát thực tiễn.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Theo nội dung Dự thảo, văn bản quy định về công tác phối hợp trong nắm, dự báo tình hình phục vụ hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng gồm 4 chương, 19 điều, quy định nguyên tắc, nội dung, biện pháp và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong phối hợp nghiên cứu, dự báo tình hình phục vụ công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, thủ trưởng Bộ Quốc phòng, thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu, thủ trưởng Tổng cục Chính trị về hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng.

leftcenterrightdel

 Thiếu tướng Vũ Cương Quyết, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng phát biểu ý kiến về quá trình xây dựng dự thảo văn bản.

Trong đó, chương I nói về những quy định chung; chương II gồm nội dung, biện pháp phối hợp; chương III quy định trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị; chương IV quy định về điều khoản thi hành.

leftcenterrightdel
 Đại tá Phạm Đức Hoài, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương Viện Chiến lược Quốc phòng đã thành lập Ban chỉ đạo với thành phần gồm đầy đủ cán bộ các cơ quan liên quan; chủ trì, phối hợp chặt chẽ, triển khai xây dựng các văn bản bảo đảm tốt chất lượng. Quá trình xây dựng, thường xuyên tổ chức thảo luận, đánh giá, xin ý kiến, nâng cao chất lượng dự thảo các văn bản.

Để công tác xây dựng văn bản bảo đảm chặt chẽ, khi ban hành đạt chất lượng, áp dụng hiệu quả trong thực tiễn, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu bộ phận soạn thảo nghiên cứu kỹ, xây dựng, bố cục lại một số nội dung cho phù hợp, khoa học. Cần tiếp tục chỉnh sửa lại một số thuật ngữ, khái niệm bảo đảm chính xác, dễ hiểu hơn.

Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn giao bộ phận soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, điều chỉnh lại một số nội dung quy định về nhiệm vụ của các cơ quan, cấp thẩm quyền, bảo đảm phù hợp, đúng với chức năng, nhiệm vụ; không viện dẫn quy định lại các văn bản quy phạm pháp luật khác đã quy định; chú trọng đến việc bảo đảm bí mật nhà nước, bí mật Quân đội và cơ chế bảo mật thông tin.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.