Đối ngoại quốc phòng và đôi điều đúc rút trên chặng đường xây dựng, phát triển

Đối ngoại quốc phòng và đôi điều đúc rút trên chặng đường xây dựng, phát triển

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

Cục Đối ngoại (Bộ Quốc phòng) tổ chức Lễ báo công dâng Bác

An Giang: Đối ngoại quốc phòng góp phần giữ vững chủ quyền biên giới

An Giang: Đối ngoại quốc phòng góp phần giữ vững chủ quyền biên giới

Tàu 20 hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Tàu 20 hoàn thành tốt nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng

Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Góp ý dự thảo báo cáo tổng hợp nội dung 5: Các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Năm 2024 - Dấu mốc nâng tầm đối ngoại quốc phòng

Năm 2024 - Dấu mốc nâng tầm đối ngoại quốc phòng

Tọa đàm khoa học về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Tọa đàm khoa học về các vấn đề quốc phòng, an ninh, đối ngoại

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại nước bạn Lào

Nhà hát Ca múa nhạc Quân đội thực hiện nhiệm vụ đối ngoại quốc phòng tại nước bạn Lào

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023

Bộ Quốc phòng tổng kết công tác hội nhập quốc tế và đối ngoại quốc phòng năm 2023

Đối ngoại quốc phòng - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai: Bài 3: Đan xen lợi ích - Tin cậy chiến lược (Tiếp theo và hết)

Đối ngoại quốc phòng - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai: Bài 3: Đan xen lợi ích - Tin cậy chiến lược (Tiếp theo và hết)

Đối ngoại quốc phòng - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai: Bài 2: “Cẩm nang” cho chặng đường phía trước

Đối ngoại quốc phòng - Tự hào truyền thống, vững bước tương lai: Bài 2: “Cẩm nang” cho chặng đường phía trước