Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo; đại biểu chỉ huy một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng; các đồng chí thành viên Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo…

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86, đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo một số điểm nghẽn, vướng mắc ảnh hưởng đến tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, tập trung vào nội dung thực hiện Đề án 06 của Chính phủ về xây dựng, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; tình hình sử dụng văn bản điện tử và ứng dụng trên môi trường di động dùng riêng; triển khai cổng kết nối an toàn phục vụ trao đổi thông tin giữa các hệ thống mạng; quản lý, phát triển dữ liệu số…

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Trên cơ sở báo cáo trung tâm, các đại biểu tham gia thảo luận, tập trung làm rõ rõ những kết quả đạt được và hạn chế, tồn tại trong quá trình triển khai thực hiện tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng; bổ sung các giải pháp, phương án giải quyết các điểm nghẽn, vướng mắc kể trên.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo đã chủ động trong công tác phát hiện các điểm nghẽn, vướng mắc; đề nghị cơ quan tiếp tục cập nhật, thường xuyên báo cáo để Ban chỉ đạo kịp thời có biện pháp tháo gỡ nhằm thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần chủ động, tích cực tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 06, đặc biệt là nội dung khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, được Thủ tướng Chính phủ rất quan tâm. Đẩy nhanh các biện pháp để sớm tổ chức quản lý nội dung này thông qua các hệ thống công nghệ thông tin, tránh bị động, lạc hậu.

leftcenterrightdel
 Thiếu tướng Tống Viết Trung đại diện Cơ quan thường trực Ban chỉ đạo báo cáo một số điểm nghẽn, vướng mắc về chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Các cơ quan, đơn vị có nghiệp vụ liên quan đến công dân khẩn trương xây dựng kế hoạch triển khai Đề án 06 trong năm 2023 để thực hiện nhiệm vụ được giao; chủ động nghiên cứu, phát hiện, đề xuất phương án khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác phục vụ công tác quân sự, quốc phòng thuộc chức năng, nhiệm vụ của mình.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Bộ tư lệnh 86 khẩn trương hoàn thành Kế hoạch triển khai Đề án 06 năm 2023, trình thủ trưởng Bộ Quốc phòng xem xét, ký ban hành, trong đó, nghiên cứu bổ sung một số nhiệm vụ được Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo để đơn giản hóa thủ tục hành chính. Tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp cho các cơ quan, đơn vị không có cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin các yếu tố liên quan đến dữ liệu số; xây dựng phương án kết nối, khai thác dữ liệu với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đảm bảo an ninh, an toàn thông tin.

leftcenterrightdel
 

Thiếu tướng Nguyễn Hùng Thắng, Phó chủ nhiệm, Tham mưu trưởng Tổng cục Hậu cần phát biểu đề xuất một số nội dung về chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội tại hội nghị.

Về nội dung xử lý văn bản điện tử và triển khai ứng dụng trên mạng di động dùng riêng, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với Bộ tư lệnh 86 xây dựng Chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng về tăng cường sử dụng văn bản điện tử, tổng hợp kết quả, thường xuyên báo cáo với thủ trưởng các cấp; triển khai phần mềm quản lý văn bản đến cấp trợ lý tại các cơ quan, đơn vị. Đối với vấn đề triển khai phần mềm Quản lý văn bản phiên bản di động, Văn phòng Bộ Quốc phòng chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị hoàn thiện, xây dựng kế hoạch đến một số cơ quan, đơn vị để tiếp tục rút kinh nghiệm trước khi nhân rộng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan cử lực lượng tham gia đánh giá về an toàn thông tin, an ninh mạng đối với Cổng kết nối liên mạng an toàn mà Bộ tư lệnh 86 vừa triển khai xây dựng; tổng hợp, báo cáo đánh giá trình Thủ trưởng Bộ Quốc phòng. Cùng với đó, Bộ tư lệnh 86 tiếp tục xây dựng và hoàn thiện tính năng chiến, kỹ thuật của cổng theo hồ sơ đề xuất cấp độ 4 về an toàn thông tin; tổ chức xin ý kiến các cơ quan, đơn vị và trình thủ trưởng cấp trên phê duyệt, sớm hoàn thành để triển khai các bước tiếp theo, kịp thời phục vụ thực hiện Đề án 06 bảo đảm tiến độ.

Trong chương trình hội nghị, Bộ tư lệnh 86 đã trình diễn một số giải pháp, ứng dụng trong tiến trình chuyển đổi số mà đơn vị phối hợp nghiên cứu, phát triển.  

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN