Tham dự buổi làm việc có đại diện một số cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng và các đồng chí lãnh đạo Học viện Chính trị.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo buổi kiểm tra. 

Báo cáo tại buổi làm việc, Trung tướng Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết, năm 2022 và quý I năm 2023, Học viện Chính trị đã đạt được kết quả tốt về công tác nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số trong Kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số của Bộ Quốc phòng năm 2022, 2023 phù hợp với thực tiễn của học viện.

Hoạt động nghiên cứu khoa học và ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số được triển khai toàn diện, đồng bộ, đi vào chiều sâu, có hiệu quả. Nhận thức của cán bộ, giảng viên, nhân viên học viện về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng Chính phủ điện tử, chuyển đổi số hướng tới Chính phủ số được nâng lên một cách rõ rệt, tạo sự chuyển biến vững chắc, làm tiền đề cho việc đẩy mạnh hoạt động chuyển đổi số trong những năm tiếp theo”.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Văn Bạo báo cáo kết quả một số mặt công tác của Học viện Chính trị.

Về kết quả nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự, năm 2022, học viện có 1 cụm công trình được trao Giải thưởng Nhà nước về khoa học và công nghệ; mở mới 1 đề tài cấp quốc gia; triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp Bộ Quốc phòng... Hiện nay, học viện đang tiếp tục triển khai nghiên cứu 2 đề tài cấp quốc gia; tổ chức nghiên cứu 3 đề tài cấp Bộ Quốc phòng, 7 đề tài cấp ngành... công trình lịch sử quân sự và các nội dung khác có liên quan.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh buổi làm việc.

Kết quả phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Hạ tầng phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Học viện Chính trị cơ bản được đảm bảo, phục vụ hiệu quả hoạt động giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học, đấu tranh tư tưởng, lý luận. Trong đó, các cơ quan đơn vị đã tích cực đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao hiệu quả trong công tác chuyên môn, nghiệp vụ; duy trì tốt đường truyền mạng truyền số liệu quân sự, mạng internet cung cấp cho hệ thống giao ban truyền hình; phần mềm họp trực tuyến, giảng dạy trực tuyến; ứng dụng ký số điện tử gửi các cơ quan, đơn vị trong Bộ Quốc phòng...

Phát biểu kết luận buổi kiểm tra, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các kết quả mà Học viện Chính trị đã đạt được trong thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số thời gian qua; đồng thời yêu cầu Học viện Chính trị cần có các giải pháp quyết liệt hơn nữa, bám sát chỉ đạo của Bộ Quốc phòng để triển khai toàn diện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học, lịch sử quân sự và chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham quan công tác chuyển đổi số tại phòng truyền thống Học viện Chính trị. 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh tham quan trưng bày tài liệu nghiên cứu khoa học của Học viện Chính trị.

Đối với công tác chuyển đổi số, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, lãnh đạo, chỉ huy Học viện Chính trị cần nhận thức đúng, đủ và quyết tâm vào cuộc; tập trung nghiên cứu tài liệu để có cái nhìn toàn diện về chuyển đổi số, thông qua đó nâng cao công tác chỉ đạo, điều hành của học viện; tích cực tuyên truyền, phổ biến về chuyển đổi số; ứng dụng công nghệ thông tin nhiều hơn nữa trong các mặt công tác; rà soát lại hệ thống phần mềm, cập nhật, đổi mới phần mềm sát với thực tiễn sử dụng; củng cố cơ sở hạ tầng, đường truyền băng thông rộng phục vụ chuyển đổi số; thực hiện tốt công tác bảo mật thông tin; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ làm công tác chuyển đổi số...

Công tác nghiên cứu khoa học cần triển khai thực hiện bài bản; khẳng định vị trí trung tâm nghiên cứu khoa học về xã hội nhân văn quân sự. Các đề tài nghiên cứu khoa học cần có tính thực tiễn và tính ứng dụng cao. Học viện Chính trị cũng cần tiếp tục phát huy thế mạnh trong nghiên cứu khoa học lịch sử phục vụ công tác giảng dạy.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng tiếp tục tạo điều kiện, bám nắm, hỗ trợ Học viện Chính trị trong thực hiện các nhiệm vụ đào tạo, nghiên cứu khoa học của học viện theo hướng xây dựng nhà trường thông minh.

Tin, ảnh: CẨM THANH - MINH CẢNH