Hội nghị đánh giá công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng

Hội nghị đánh giá công tác phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Quân khu 3

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác cải cách hành chính, phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại Quân khu 3

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam xây dựng kế hoạch phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác phát triển Chính phủ điện tử tại Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử và Đề án 06

Bộ Quốc phòng tổ chức hội nghị công tác phát triển Chính phủ điện tử và Đề án 06

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị sơ kết công tác cải cách hành chính và phát triển Chính phủ điện tử