Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc ra mắt tính năng “Chính phủ điện tử”

Công cụ tìm kiếm Cốc Cốc ra mắt tính năng “Chính phủ điện tử

Phát triển hệ thống giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Phát triển hệ thống giao diện mới Cổng Thông tin điện tử Chính phủ

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Đẩy mạnh hơn nữa cải cách hành chính và xây dựng Chính phủ điện tử

Xây dựng Chính phủ điện tử cần có cách làm và tư duy mới

Xây dựng Chính phủ điện tử cần có cách làm và tư duy mới

Phát triển Chính phủ điện tử là một điểm sáng nổi bật

Phát triển Chính phủ điện tử là một điểm sáng nổi bật

Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020

Ban Chỉ đạo về Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2020