Đến nay có 6 đầu mối đơn vị trong Binh chủng Pháo binh có mạng máy tính nội bộ kết nối đường truyền số liệu quân sự theo mô hình mạng nâng cao và an toàn. Cùng với thực hiện nghiêm các nội dung về bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng, Binh chủng đã triển khai đầy đủ các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng; duy trì thường xuyên hệ thống trực ứng cứu sự cố mạng máy tính, kịp thời phát hiện, xử lý các nguy cơ mất an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin dữ liệu.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì kiểm tra công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số tại Binh chủng Pháo binh. Ảnh: KIM NGỌC  

Các phần mềm dùng chung, hội nghị truyền hình, họp trực tuyến ngày càng được ứng dụng rộng rãi trong hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị; phần mềm quản lý văn bản và điều hành cũng đã được triển khai đồng bộ tại cơ quan Bộ tư lệnh Binh chủng và 5 đầu mối cơ quan, đơn vị trực thuộc. Đi liền với đó, Binh chủng đã triển khai phần mềm Hệ thông tin chỉ đạo-điều hành, thư điện tử quân sự đến 100% các đơn vị trực thuộc có đường truyền số liệu quân sự; ứng dụng họp trực tuyến tại cơ quan binh chủng và 5 đầu mối trực thuộc phục vụ công tác giao ban, đào tạo, huấn luyện.

Được biết từ ngày 22-5-2024, Cơ quan Binh chủng Pháo binh đã thực hiện ký số cá nhân đối với các văn bản không mật; theo đó đến ngày 10-6-2024 đã ký số cá nhân được 121 văn bản, đạt tỷ lệ 8,74%; phấn đấu trong quý III năm nay, Binh chủng sẽ triển khai hướng dẫn thực hiện ký số cá nhân cho 100% các đầu mối trực thuộc có mạng truyền số liệu quân sự bao gồm Trường Sĩ quan Pháo binh và 4 lữ đoàn: 45, 204, 96, 490.

Thời gian tới, cùng với việc mở rộng phạm vi truyền số liệu quân sự đến 100% các đơn vị trực thuộc, Binh chủng Pháo binh tiếp tục triển khai hạ tầng kỹ thuật, từng bước cung cấp dịch vụ Internet cho các cơ quan, đơn vị bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong các lĩnh vực hoạt động của các cơ quan, đơn vị gắn với bảo đảm an toàn thông tin; duy trì khai thác hiệu quả các hệ thống ứng dụng công nghệ thông tin đã triển khai; triển khai phần mềm quản lý văn bản và điều hành có ký số cá nhân đến các đầu mối trực thuộc Binh chủng. Đồng thời đẩy mạnh triển khai ứng dụng các nền tảng số phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, khai thác hiệu quả các cơ sở dữ liệu quốc gia và Bộ Quốc phòng được chia sẻ thông tin phục vụ nhiệm vụ quân sự, quốc phòng kết hợp với xây dựng các ứng dụng số, dữ liệu số chuyên ngành ứng dụng trong phạm vi toàn Binh chủng trên các mặt công tác.  

DUY ĐÔNG

* Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.