Trường Sĩ quan Pháo binh khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Trường quan Pháo binh khai giảng năm học mới 2023 - 2024