Tưng bừng ngày hội đón xuân ở Trường Sĩ quan Pháo binh

Tưng bừng ngày hội đón xuân ở Trường quan Pháo binh

Trường Sĩ quan Pháo binh khai giảng năm học mới 2023 - 2024

Trường quan Pháo binh khai giảng năm học mới 2023 - 2024