Theo nội dung kết luận, Thượng tướng Lê Huy Vịnh tiếp tục khẳng định, xây dựng Đề án là nhiệm vụ rất quan trọng, cấp thiết để thúc đẩy chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, góp phần hiện đại hóa Quân đội.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chủ trì Hội thảo góp ý dự thảo Đề án "Chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030" diễn ra vào tháng 9-2022 do Bộ Quốc phòng tổ chức. Ảnh: CHIẾN VĂN

Thời gian qua, Ban soạn thảo, Tổ biên tập đã tích cực xây dựng, hoàn thiện Đề án theo đúng trình tự, thủ tục. Sau phiên họp lần thứ 4, Cơ quan thường trực Ban soạn thảo Đề án đã tiếp thu ý kiến, chỉnh sửa, bổ sung, xin ý kiến thủ trưởng các cơ quan thuộc Bộ Quốc phòng và tiếp tục hoàn thiện dự thảo Đề án, tờ trình.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh Hội nghị tham quan chuyển đổi số công tác hậu cần Quân đội do Bộ Quốc phòng tổ chức tháng 11-2022 tại Tổng cục Hậu cần. Ảnh: CHIẾN VĂN

Để Đề án bảo đảm chất lượng, đạt được sự đồng thuận cao nhất, Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao Bộ tư lệnh 86 nghiên cứu, tiếp thu đầy đủ các ý kiến chỉ đạo, đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện dự thảo Đề án, tờ trình.

Riêng về dự thảo tờ trình, Bộ tư lệnh 86 phối hợp với Văn phòng Quân ủy Trung ương - Văn phòng Bộ Quốc phòng, Cục Tổ chức (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam) hoàn thiện thể thức theo quy định, bảo đảm ngắn gọn, kèm theo báo cáo tóm tắt Đề án; phần đề xuất trong tờ trình nội dung rõ ràng, cụ thể, nêu rõ các bước, trình tự thực hiện…

VĂN CHIỂN