Báo cáo của Bộ tư lệnh 86-Cơ quan thường trực Ban Soạn thảo Đề án cho biết, Ban Soạn thảo đã tổ chức khảo sát thực trạng ứng dụng, phát triển công nghệ thông tin tại một số cơ quan, đơn vị; nghiên cứu các văn bản hướng dẫn của Bộ Thông tin và Truyền thông để xây dựng dự thảo Đề án.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu tại hội nghị Ban Soạn thảo Đề án. 

Đến nay, cơ bản công tác soạn thảo bảo đảm tiến độ đề ra. Ban Soạn thảo, tổ biên tập đã tổ chức họp, khảo sát thực tế và tổ chức thành công hội thảo cấp Bộ Quốc phòng với sự tham gia của các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng, Bộ Thông tin và Truyền thông, Cục Chuyển đổi số quốc gia (Bộ Thông tin và Truyền thông) về chuyển đổi số. Trên cơ sở tiếp thu các ý kiến, Ban Soạn thảo đã tích cực bổ sung, hoàn thiện dự thảo.

Đánh giá chung, Ban Soạn thảo đã thực hiện theo đúng trình tự, kế hoạch được phê duyệt, cơ bản đáp ứng yêu cầu, tiến độ đề ra. Dự thảo có bố cục khoa học, đủ nội dung. Đặc biệt, thông qua khảo sát, tổ biên tập đã có các số liệu tương đối đầy đủ, toàn diện để xây dựng bộ hồ sơ cũng như chủ động điều chỉnh, bổ sung các nội dung trong đề án.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh đánh giá cao và biểu dương cơ quan thường trực, các thành viên tổ biên tập đã chủ động, tích cực trong công tác xây dựng đề án; đồng thời yêu cầu các thành viên Ban Soạn thảo Đề án tiếp tục tham gia đóng góp ý kiến với tinh thần, trách nhiệm cao nhất để dự thảo Đề án, tờ trình bảo đảm yêu cầu, đạt chất lượng; cần chú ý cấu trúc theo đề án chung của Bộ Quốc phòng; sắp xếp lại một số nội dung cho logic; nghiên cứu kỹ các chỉ tiêu, điều chỉnh trên cơ sở năng lực, khả năng có thể làm được; bổ sung một số giải pháp thực hiện cụ thể...

Thời gian tiếp theo, Cơ quan Thường trực Ban Soạn thảo tiếp tục xin ý kiến các cơ quan chức năng đối với dự thảo Đề án, tập trung vào các đề xuất đầu tư theo quan điểm, nguyên tắc đã định tại dự thảo; hoàn thiện Đề án trình Thường vụ Quân ủy Trung ương thông qua trong thời gian sớm nhất.

Sau khi được thông qua, cần tích cực đưa vào thực tiễn với quyết tâm triển khai đến các cơ quan, đơn vị đưa vào kế hoạch thực hiện trong năm 2023.

Tin, ảnh: CẨM THANH