Dự hội nghị có các đồng chí thành viên trong ban soạn thảo, tổ biên tập; đại biểu một số cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng. Được biết, để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng, ngày 12-7-2022, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã ban hành Quyết định số 2521/QĐ-BQP vể việc thành lập Ban soạn thảo, Tổ biên tập Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Đây là phiên họp đầu tiên của ban soạn thảo nhằm đánh giá những kết quả đạt được trong chuyển đổi số của Bộ Quốc phòng thời gian qua, thảo luận, đóng góp các nội dung liên quan đến nhiệm vụ xây dựng dự thảo Đề án chuyển đổi số để sớm triển khai thực hiện trong thời gian tới.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ tư lệnh 86 - Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo đã báo cáo tiến độ xây dựng và các nội dung cơ bản của dự thảo Đề án. Báo cáo cho thấy, thời gian qua, Bộ tư lệnh 86 và các thành viên Tổ biên tập đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng Đề án bảo đảm theo kế hoạch đề ra; tích cực triển khai khảo sát thực trạng, nhu cầu về chuyển đổi số trong toàn quân và xin ý kiến các cơ quan đầu ngành để bổ sung, hoàn thiện dự thảo Đề án. Sau khi nghe báo cáo dự thảo Đề án, các đại biểu dự hội nghị đã tham gia đóng góp nhiều ý kiến, đề xuất các nội dung liên quan đến nội dung cơ bản của dự thảo; đề xuất bổ sung thành phần, trách nhiệm tham gia của các cơ quan, đơn vị vào quá trình xây dựng, triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel
 Đại diện Cơ quan Thường trực Ban soạn thảo báo cáo nội dung xây dựng dự thảo Đề án.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương Bộ tư lệnh 86 và các cơ quan, đơn vị, thành viên ban soạn thảo, tổ biên tập đã tích cực, chủ động, trong thời gian ngắn xây dựng dự thảo Đề án bảo đảm tốt tiến độ theo kế hoạch. Đồng chí Trưởng ban soạn thảo nhấn mạnh, chuyển đổi số là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước, là quá trình tất yếu khách quan trong tiến trình phát triển của xã hội hiện nay.

Việc triển khai xây dựng Đề án là bước cụ thể hóa về thực hiện chủ trương chuyển đổi số mà Chính phủ đang tập trung đẩy mạnh, góp phần trực tiếp nâng cao hiệu quả các mặt công tác trong Bộ Quốc phòng, nhất là hoạt động quản lý, chỉ huy, chỉ đạo, điều hành. Cùng với đó, việc sớm hoàn thiện, triển khai Đề án chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng sẽ góp phần tích cực vào tiến trình hiện đại hóa, giúp quân đội đủ sức hoàn thành nhiệm vụ được giao trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Với ý nghĩa đặc biệt như vậy, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu nội dung Đề án cần thể hiện được tầm nhìn và các mục tiêu của Bộ Quốc phòng trong chuyển đổi số một cách toàn diện, xác định được lộ trình cụ thể, thứ tự ưu tiên các nhiệm vụ, bảo đảm tính khả thi cao. Đồng thời, phải tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong toàn quân để thực hiện chuyển đổi số thành công. Trước mắt, cần ưu tiên các vấn đề về nâng cao nhận thức cho lãnh đạo, chỉ huy và toàn thể cán bộ, nhân viên các cơ quan, đơn vị; tập trung phát triển hạ tầng số, xây dựng dữ liệu số và bảo đảm an toàn thông tin phục vụ quản lý, điều hành, cải cách hành chính…

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 phát biểu làm rõ một số nội dung liên quan đến quá trình xây dựng dự thảo Đề án.

Để Đề án bảo đảm chất lượng tốt, có tính khả thi cao, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu Bộ tư lệnh 86 và tổ biên tập tiếp thu ý kiến đóng góp của các thành viên ban soạn thảo, tiếp tục tổng hợp, nghiên cứu bổ sung, hoàn thiện dự thảo. Các thành viên ban soạn thảo theo các nội dung được phân công tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, xây dựng dự thảo Đề án với chất lượng cao nhất nhằm thúc đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN