Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Bộ tư lệnh 86 trình bày báo cáo về công tác phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số tháng 5-2022 trong Bộ Quốc phòng và định hướng các nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tiếp theo. Theo đó, tháng 5-2022, Bộ Quốc phòng tổ chức đồng bộ các giải pháp thực hiện nhiệm vụ được cấp trên giao; đã tổ chức kết nối, khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng để đơn giản hóa giấy tờ, cải cách thủ tục hành chính phục vụ người dân.

Bộ Quốc phòng đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với 53 thủ tục hành chính trên cổng dịch vụ công; tổ chức thử nghiệm cung cấp dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nghĩa vụ quân sự. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì gửi nhận văn bản điện tử có sử dụng chữ ký số giữa Bộ Quốc phòng với các cơ quan Chính phủ, tỷ lệ đạt 100%.

leftcenterrightdel
Đại diện lãnh đạo Bộ tư lệnh 86 báo cáo kết quả triển khai công tác phát triển Chính phủ điện tử trong Bộ Quốc phòng, tháng 5-2022. 

Cùng với đó, Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị quyết liệt thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong các hoạt động; tăng cường công tác bảo đảm an toàn, an ninh thông tin và củng cố hạ tầng kỹ thuật. Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo Bộ tư lệnh 86, Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội đồng hành, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị thực hiện chuyển đổi số thông qua các chương trình phối hợp, khảo sát xây dựng kiến trúc, lộ trình, đào tạo cán bộ về chuyển đổi số.

Sau 2 tháng triển khai, đến nay 100% đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng đã sử dụng phần mềm quản lý văn bản có chữ ký số, trong đó có nhiều đơn vị đã tích cực, chủ động triển khai phần mềm đến trợ lý, chuyên viên. Các cơ quan, đơn vị tiếp tục phát huy hiệu quả các phần mềm dùng chung; triển khai đồng bộ các giải pháp đảm bảo an toàn thông tin cho các hệ thống mạng do Bộ Quốc phòng quản lý…

Phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương các cơ quan, đơn vị đã tích cực, chủ động trong thực hiện phát triển Chính phủ điện tử; thẳng thắn chỉ ra một số tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị cần nhanh chóng khắc phục, nhất là việc phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị trong thực hiện chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, thời gian tới, các cơ quan, đơn vị tiếp tục tổ chức thực hiệu quả các nhiệm vụ Bộ Quốc phòng giao, bảo đảm “làm đến đâu chắc đến đó”. Lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị cần tiếp tục đẩy mạnh quán triệt, giáo dục, nâng cao nhận thức cho toàn thể cán bộ, nhân viên về chuyển đổi số, phát triển Chính phủ điện tử; tăng cường tổ chức các hội thảo, đào tạo kiến thức về chuyển đổi số cho cán bộ, nhất là cán bộ chủ trì, chỉ huy.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan chức năng tiếp tục mở rộng phạm vi sử dụng văn bản điện tử có chữ ký số; tiếp tục đưa các thủ tục hành chính phục vụ người dân lên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đẩy mạnh các giao dịch trực tuyến; phối hợp với các cơ quan Nhà nước khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ công tác quân sự, quốc phòng. Cùng với đó, chủ động rà soát tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao, chuẩn bị tốt nội dung để tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm 2022 của Ban chỉ đạo cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN