Hội nghị do Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật và Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đồng chủ trì.

Dự hội nghị ký kết có lãnh đạo, chỉ huy một số đơn vị, cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng; đại biểu lãnh đạo, chỉ huy hai đơn vị tham gia ký kết; cán bộ, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng cục Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Tại hội nghị, đại diện Tổng cục Kỹ thuật đã trình bày báo cáo tình hình thực hiện chuyển đổi số và nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 về chuyển đổi số công tác kỹ thuật; nội dung phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội thực hiện chuyển đổi số năm 2023. Qua báo cáo cho thấy, thời gian qua, công tác chuyển đổi số ngành Kỹ thuật nói chung và Tổng cục Kỹ thuật nói riêng đã có những chuyển biến tích cực. Tổng cục đã tổ chức thành công hội nghị chuyên đề về chuyển đổi số, ban hành kế hoạch chuyển đổi số ngành Kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030.

leftcenterrightdel

 Lãnh đạo, chỉ huy và đại diện các cơ quan, đơn vị Tổng cục Kỹ thuật dự hội nghị ký kết.

Ngoài ra, Tổng cục đã tổ chức hội thảo về “Chuyển đổi số ngành Kỹ thuật”, hội thảo “Khung mã định danh điện tử trang bị kỹ thuật, vật tư kỹ thuật’; phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tiến hành khảo sát đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ thông tin, đề xuất các nhiệm vụ về thực hiện chuyển đổi số của Tổng cục Kỹ thuật. Nhận thức của chỉ huy và cán bộ, nhân viên các cấp trong tổng cục về chuyển đổi số được nâng lên, từng bước hình thành tác phong làm việc trên môi trường số, góp phần nâng cao hiệu quả công tác kỹ thuật và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ...

leftcenterrightdel
 Đại diện Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội và chỉ huy các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Quốc phòng dự hội nghị ký kết.

Qua nghe báo cáo đánh giá và ý kiến bổ sung của đại diện các cơ quan, đơn vị, phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh chia sẻ những khó khăn đặc thù trong thực hiện chuyển đổi số công tác kỹ thuật; ghi nhận, biểu dương những nỗ lực, quyết tâm của Đảng ủy, chỉ huy tổng cục và kết quả bước đầu mà Tổng cục, toàn ngành Kỹ thuật đạt được thời gian qua. Đồng thời, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng đánh giá cao kết quả phối hợp giữa Tổng cục Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã đạt được năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Trần Minh Đức, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Xác định công tác chuyển đổi số trong Tổng cục và ngành Kỹ thuật có vai trò hết sức quan trọng, mang tính cấp thiết, nhất là khi năm 2023, Tổng cục Kỹ thuật được Bộ Quốc phòng chọn làm điểm về lĩnh vực này, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu, Tổng cục Kỹ thuật cần tăng cường hơn nữa vai trò, trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ huy đơn vị các cấp về thúc đẩy phát triển Chính phủ điện tử, chuyển đổi số tại cơ quan, đơn vị. Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất ban hành các văn bản quy định liên quan đến chuyển đổi số ngành Kỹ thuật, tạo điều kiện thuận lợi để các chuyên ngành chủ động thực hiện bảo đảm thống nhất, kết nối, hiệu quả. Triển khai xây dựng điểm về chuyển đổi số trong công tác quân sự, quốc phòng, bảo đảm hiệu quả, an toàn; tăng cường bồi dưỡng, phát triển nguồn nhân lực, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, nhân viên hiện có tham gia thực hiện chuyển đổi số.

leftcenterrightdel
Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội phát biểu tại hội nghị. 

Cùng với đó, đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng cũng yêu cầu Tổng cục Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội tập trung triển khai hiệu quả chương trình phối hợp; xác định rõ mục tiêu, lộ trình cụ thể, làm đến đâu chắc đến đó, có sản phẩm ứng dụng cụ thể. Trước mắt, cần chú trọng phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý về chuyển đổi số; hoàn thành công tác nâng cấp cơ sở hạ tầng, bổ sung trang thiết bị phòng máy chủ Tổng cục Kỹ thuật đáp ứng yêu cầu thực hiện chuyển đổi số.

Phối hợp xây dựng Trung tâm chỉ đạo, giám sát, điều hành ngành Kỹ thuật, hệ thống giám sát an ninh, an toàn tại một số đơn vị; xây dựng hệ thống báo cáo tổng hợp, phân tích dữ liệu của tổng cục và ngành Kỹ thuật, hệ thống công cụ số hóa tài liệu, quy trình công việc và quản lý kho tài liệu số ngành Kỹ thuật; nghiên cứu phát triển các nền tảng số, ứng dụng số, dữ liệu số dùng chung cho ngành Kỹ thuật…

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh giao các cơ quan, đơn vị tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn, hỗ trợ về nghiệp vụ chuyên môn, trang thiết bị, phần mềm dùng chung, định hướng giúp Tổng cục Kỹ thuật đẩy mạnh, nâng cấp toàn diện hạ tầng công nghệ thông tin, cơ sở dữ liệu. Từng bước xây dựng không gian làm việc số của Tổng cục Kỹ thuật và ngành Kỹ thuật; tăng cường các giải pháp bảo đảm an toàn thông tin, an ninh mạng cho các hệ thống thông tin của Tổng cục Kỹ thuật.

leftcenterrightdel

leftcenterrightdel
 Đại diện Tổng cục Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội ký kết chương trình phối hợp.

Cùng với đó, tiếp tục quan tâm, tạo điều kiện triển khai các giải pháp bảo mật cơ yếu cho đơn vị của Tổng cục Kỹ thuật, góp phần bảo đảm an toàn dữ liệu trong chuyển đổi số; quan tâm, tạo điều kiện triển khai hạ tầng mạng truyền số liệu quân sự đến các đơn vị cấp 3 của Tổng cục Kỹ thuật...

leftcenterrightdel
 
leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh ký chứng nhận và chúc mừng chương trình phối hợp giữa hai đơn vị.

Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Thượng tướng Lê Huy Vịnh và các đại biểu, đại diện Tổng cục Kỹ thuật và Tập đoàn Công nghiệp-Viễn thông Quân đội đã ký kết chương trình phối hợp giữa hai bên về thực hiện chuyển đổi số của Tổng cục Kỹ thuật năm 2023.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN