Thời gian qua, công tác cải cách thủ tục hành chính lĩnh vực doanh trại luôn được Đảng ủy, chỉ huy Tổng cục Hậu cần lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện quyết liệt, xác định là khâu đột phá quan trọng trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực tiêu biểu”, đạt được những kết quả tích cực.

Căn cứ các kế hoạch cải cách hành chính của Bộ Quốc phòng, Tổng cục Hậu cần đã chỉ đạo Cục Doanh trại xây dựng, ban hành và triển khai kế hoạch thực hiện phù hợp với tình hình thực tế, bằng nhiều hình thức. Cơ sở vật chất, điều kiện làm việc, nhất là hạ tầng công nghệ thông tin được đầu tư, tạo thuận lợi trong triển khai thực hiện.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì làm việc với Tổng cục Hậu cần về công tác cải cách thủ tục hành chính ngành doanh trại.

Tổng cục Hậu cần đã triển khai, thực hiện tốt cải cách thủ tục hành chính nội bộ, rút ngắn thời gian giải quyết ở các khâu trung gian, giảm văn bản giấy không cần thiết, từng bước chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành. Đồng thời, triển khai tập huấn, hướng dẫn cho cán bộ, nhân viên sử dụng các phần mềm dùng chung của Bộ Quốc phòng và ngành doanh trại.

Nhờ đó, các thủ tục, giấy tờ được đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí cho đối tượng thực hiện. Trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, Cục doanh trại đã tiến hành rà soát gần 6.000 văn bản, phát hành đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền, thể thức; tiếp nhận và xử lý hơn 23.600 lượt công văn, tài liệu đúng quy định; tỷ lệ văn bản điện tử toàn văn phát hành (không mật) sử dụng ký số đạt 100%; các loại văn bản hành chính quân sự được thực hiện trên mạng truyền số liệu quân sự, bảo đảm nhanh chóng, chính xác; rà soát, sửa đổi, chuẩn hóa mẫu báo cáo kết quả công tác doanh trại gửi hậu cần các cơ quan, đơn vị toàn quân để thực hiện thống nhất, số liệu được cập nhật báo cáo qua phần mềm, giúp rút ngắn thời gian tổng hợp.

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc.  

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận những kết quả mà Tổng cục Hậu cần đã đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính ngành doanh trại.

Để tiếp tục nâng cao hiệu quả, chất lượng công tác, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu Tổng cục Hậu cần, trực tiếp là Cục Doanh trại tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá trong nâng cao chất lượng 3 lĩnh vực: Xây dựng công trình doanh trại; bảo đảm, quản lý doanh trại, quản lý đất quốc phòng và chính sách nhà ở cho gia đình cán bộ quân đội.

Tổng cục Hậu cần cần thường xuyên quan tâm chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra, giám sát quyết liệt hơn nữa công tác cải cách thủ tục hành chính. Chủ động nghiên cứu các nội dung mới trong các dự án luật sửa đổi, bổ sung và đề xuất cấp có thẩm quyền hoàn thiện thể chế liên quan đến ngành doanh trại.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền cho đơn vị cấp dưới; rà soát, đánh giá, tái cấu trúc, tối ưu hóa quy trình giải quyết các thủ tục ngành doanh trại; cắt giảm các bước, các thành phần hồ sơ, yêu cầu, điều kiện không thực sự cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết; tiến hành rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính ngành doanh trại, trên cơ sở đó đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, thay thế, bãi bỏ các văn bản, các quy định không còn phù hợp. Cùng với đó, nghiên cứu xây dựng cơ sở dữ liệu ngành doanh trại phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số ngành doanh trại trong Bộ Quốc phòng.  

Tin, ảnh: NGỌC HÂN