Dự hội nghị có các đồng chí thành viên Ban chỉ đạo Cải cách hành chính và Chính phủ điện tử Bộ Quốc phòng; chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Thượng tướng Lê Huy Vịnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Báo cáo tại hội nghị do đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày cho thấy, 9 tháng đầu năm 2022, Bộ Quốc phòng đã quán triệt, triển khai kịp thời, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ về cải cách thủ tục hành chính; đã xây dựng các kế hoạch, văn bản chỉ đạo, hướng dẫn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính, trên cơ sở đó các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện, bảo đảm nội dung và thời gian theo quy định. Trong 9 tháng đầu năm, Bộ Quốc phòng đã ban hành 1 quyết định công bố bãi bỏ 20 thủ tục hành chính lĩnh vực quản lý xe-máy; các thủ tục hành chính do các bộ, ngành công bố ban hành mới hoặc bãi bỏ đều được chuyển đến cơ quan, đơn vị có trách nhiệm xử lý và đăng tải công khai phục vụ việc tra cứu trên Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc phòng.

Ngoài ra, Bộ Quốc phòng đã tiếp nhận và giải quyết 147.589 hồ sơ thủ tục hành chính, gần 1.000 phản ánh, kiến nghị của người dân, tổ chức liên quan đến quy định hành chính và hành vi hành chính. Các hồ sơ thủ tục hành chính và phản ánh, kiến nghị đều được tiếp nhận, giải quyết theo đúng trình tự, thủ tục, thẩm quyền và bảo đảm thời gian theo quy định. Hiện tại, Bộ Quốc phòng đã triển khai tiếp nhận, giải quyết trên môi trường điện tử 57 thủ tục hành chính.

leftcenterrightdel
 Đại diện Văn phòng Bộ Quốc phòng trình bày báo cáo kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2022 của Bộ Quốc phòng.

Về công tác cải cách thể chế, 9 tháng đầu năm 2022, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh cải cách thể chế về lĩnh vực quân sự, quốc phòng. Vụ Pháp chế, Bộ Quốc phòng đã chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị triển khai toàn diện các nội dung của công tác cải cách thể chế: Văn bản quy phạm pháp luật được ban hành đúng thẩm quyền, đúng trình tự, thủ tục theo quy định; nội dung phù hợp với quy định của pháp luật, chưa phát hiện văn bản có dấu hiệu vi phạm. Công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trong Bộ Quốc phòng cơ bản đi vào nền nếp, bảo đảm chặt chẽ, hiệu quả, góp phần nâng cao chất lượng xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, hoàn thiện hệ thống pháp luật về quân sự, quốc phòng.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Qua nghe báo cáo và ý kiến tham luận của các đại biểu, phát biểu kết luận hội nghị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh ghi nhận, biểu dương những kết quả đạt được trong công tác cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế 9 tháng đầu năm 2022; nghiêm túc chỉ ra những tồn tại, hạn chế yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tập trung khắc phục, chấn chỉnh trong thời gian sớm nhất.

Để nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính và cải cách thể chế trong Bộ Quốc phòng 3 tháng cuối năm 2022 và thời gian tới, Thượng tướng Lê Huy Vịnh yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị quan tâm chỉ đạo, dành nguồn lực triển khai các nhiệm vụ, xác định đây là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên. Trong đó tập trung vào nhiệm vụ tái cấu trúc quy trình giải quyết thủ tục hành chính, số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính; khai thác cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, các cơ sở dữ liệu chuyên ngành được kết nối, chia sẻ phục vụ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý.

Thượng tướng Lê Huy Vịnh lưu ý, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ cần tiếp tục triển khai thực thi các phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt; khẩn trương hoàn thành việc chuẩn hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên cơ sở dữ liệu quốc gia về thủ tục hành chính, làm cơ sở xác định mã loại giấy tờ, kết nối, chia sẻ, sử dụng thống nhất trong toàn quốc. Cùng với đó, tổ chức kiện toàn bộ phận một cửa các cấp, triển khai bộ nhận diện thương hiệu, bảo đảm thực hiện hiệu quả đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo đúng quy định của Chính phủ; thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử.

Trên cơ sở kế hoạch cải cách thể chế, chương trình xây dựng văn bản năm 2022, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị được phân công chủ trì soạn thảo tiến hành rà soát, thu thập đầy đủ, nghiên cứu kỹ các tài liệu để xây dựng soạn thảo văn bản bảo đảm đồng bộ, thống nhất. Tiếp tục phối hợp, bám sát cơ quan chức năng; chủ động triển khai, đôn đốc thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thể chế, rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; hoàn thiện cập nhật hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lên cơ sở dữ liệu và hướng dẫn các cơ quan, đơn vị cập nhật, khai thác, sử dụng cơ sở dữ liệu phục vụ nhiệm vụ quản lý, lãnh đạo, điều hành cơ quan, đơn vị.

Tin, ảnh: VĂN CHIỂN