Bên cạnh những ưu điểm nổi bật, kết quả đạt được đáng khích lệ, kết luận chỉ rõ một số hạn chế, khuyết điểm, như: Nhận thức của một số lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị về CPĐT, chuyển đổi số chưa đầy đủ; công tác chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện CCHC, phát triển CPĐT năm 2022 của lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị chưa quyết liệt...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: Qdnd.vn 

Thủ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, các cơ quan, đơn vị tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt về nội dung, ý nghĩa, tầm quan trọng của CCHC và phát triển CPĐT; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ này ở các cơ quan, đơn vị; rà soát các kế hoạch CCHC, phát triển CPĐT năm 2022 của Bộ Quốc phòng và cơ quan, đơn vị để kịp thời triển khai thực hiện các nội dung, nhiệm vụ chưa hoàn thành, bảo đảm tốt chất lượng, tiến độ đề ra.

VĂN CHIỂN