Thời gian qua, Cục Quân lực đã quán triệt và triển khai nghiêm túc các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về cải cách hành chính nói chung, cải cách thủ tục hành chính nói riêng; sâu sát trong chỉ đạo, điều hành, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính gắn với quyền hạn, trách nhiệm trong công tác cải cách thủ tục hành chính. Điểm nổi bật là đã chủ trì tham mưu xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến ngành Quân lực; chủ động rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, kịp thời đề nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Lê Huy Vịnh chủ trì buổi làm việc. Ảnh: KIM NGỌC 

Bên cạnh đó, Cục Quân lực đã thực hiện đơn giản hóa, công bố, công khai thủ tục hành chính theo quy định; phối hợp với Cổng Thông tin điện tử Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thử nghiệm 7 thủ tục hành chính lĩnh vực nghĩa vụ quân sự trên Cổng Dịch vụ công Bộ Quốc phòng; đồng thời triển khai cải cách tổ chức bộ máy hành chính; rà soát, điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ, tổ chức biên chế các cơ quan, đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

leftcenterrightdel
 

 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tại buổi làm việc. Ảnh: KIM NGỌC 

Sau khi nghe đại diện Cục Quân lực báo cáo tóm tắt tình hình, kết quả công tác cải cách thủ tục hành chính ngành Quân lực và các ý kiến của các cơ quan, đơn vị, Thượng tướng Lê Huy Vịnh biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của Cục Quân lực trong tham mưu, đề xuất với Quân ủy Trung ương, Thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu nhiều chủ trương, giải pháp nâng cao chất lượng công tác Quân lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng yêu cầu, Cục Quân lực tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Quốc phòng về công tác cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số; coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên, là khâu đột phá trong nâng cao chất lượng ngành Quân lực. Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và năng lực cho đơn vị cấp dưới; chú trọng việc rà soát, đánh giá, tái cấu trúc, tối ưu hóa quy trình giải quyết các thủ tục thuộc phạm vi quản lý; cắt giảm các bước, các thành phần hồ sơ, yêu cầu điều kiện không thực sự cần thiết; rút ngắn thời gian giải quyết, bảo đảm đơn giản, dễ thực hiện, tạo thuận lợi cho đối tượng thực hiện.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KIM NGỌC 

Thượng tướng Lê Huy Vịnh cũng yêu cầu Cục Quân lực tiếp tục rà soát lại toàn bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý; kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế các văn bản, các thủ tục không còn phù hợp trong quá trình giải quyết công việc; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của đơn vị cơ sở. Đẩy nhanh nghiên cứu xây dựng mã định danh quân nhân và mã định danh trang bị vũ khí; cơ sở dữ liệu ngành Quân lực kết nối chia sẻ với cơ sở dữ liệu của các cơ quan, đơn vị liên quan, phục vụ công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chuyển đổi số

DUY ĐÔNG