Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam, Bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng chủ trì hội nghị. Cùng dự có Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam và lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn phát biểu tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Sau 3 năm triển khai thực hiện Kết luận 01, 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847, từ những kinh nghiệm rút ra sau hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng và cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, làm tốt công tác quán triệt, triển khai tổ chức thực hiện, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác tu dưỡng, rèn luyện của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; chất lượng thực hiện nhiệm vụ, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật từng bước được nâng lên, các khuyết điểm, hạn chế từng bước được khắc phục, góp phần tích cực vào việc xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Qua 12 năm thực hiện Chỉ thị 124 và 10 năm thực hiện Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”, Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng; thủ trưởng Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện chặt chẽ, đạt kết quả tốt. Thực hiện đúng chương trình, nội dung, hình thức phương pháp giáo dục chính trị, công tác kiểm tra nhận xét, đánh giá, báo cáo kết quả có nền nếp, chất lượng.

Các tổ giáo viên ở các cấp thường xuyên được kiện toàn, hoạt động nền nếp; kỹ năng, phương pháp sư phạm của cán bộ giảng dạy chính trị được nâng lên; việc quản lý khai thác, sử dụng cơ sở vật chất, trang bị, phương tiện giáo dục chính trị được quan tâm củng cố, bổ sung đầy đủ, kịp thời… Kết quả công tác giáo dục chính trị của đơn vị ngày càng được củng cố. Qua đó, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ nhận thức rõ vị trí, vai trò của công tác giáo dục chính trị tại đơn vị, góp phần bồi dưỡng nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng, tác phong công tác cho cán bộ, chiến sĩ; trực tiếp góp phần xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ; hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu", các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Toàn cảnh hội nghị. 

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn biểu dương những kết quả trong thực hiện các kết luận, nghị quyết, chỉ thị, đề án trên mà các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng đạt được trong thời gian qua.

Về một số phương hướng trong thời gian tới, Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị trực thuộc Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng tiếp tục quán triệt sâu sắc và tổ chức thực hiện nghiêm túc Kết luận 01, Nghị quyết 847 sát với đặc điểm, yêu cầu, nhiệm vụ Quân đội; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng, cuộc vận động của các ngành, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị trung tâm, khâu đột phá, giải quyết khâu yếu, mặt yếu, công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng, qua đó, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, quần chúng có bản lĩnh chính trị vững vàng; tích cực, tự giác tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới; đấu tranh với chủ nghĩa cá nhân, ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; xây dựng Đảng bộ Bộ Tổng Tham mưu – Cơ quan Bộ Quốc phòng trong sạch vững mạnh tiêu biểu, cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”…

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị 124, Đề án “Đổi mới công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới”; tăng cường giáo dục Chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, giáo dục truyền thống của dân tộc, của Đảng, Quân đội, đơn vị và địa phương; đẩy mạnh thực hiện học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới; chú trọng giáo dục tinh thần đoàn kết, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, quần chúng. Nâng cao trình độ nhận thức về mọi mặt, bồi dưỡng phẩm chất đạo đức, lối sống, tinh thần đoàn kết, ý thức chấp hành pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội cho cán bộ, chiến sĩ…

Tin, ảnh: DUY THÀNH