Dự hội nghị có các đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - Cơ quan Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Nguyễn Văn Nghĩa; Trung tướng Nguyễn Trọng Bình.

Trung tướng Trần Văn Vương, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương, Trưởng đoàn giám sát, chủ trì hội nghị. Cùng dự có Thiếu tướng Chu Văn Đoàn, Phó bí thư Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Chính trị Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel

Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị triển khai quyết định, kế hoạch giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương. 

Theo kế hoạch, nội dung giám sát chuyên đề của Ủy ban Kiểm tra Quân ủy Trung ương đối với Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo việc quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và Kết luận số 21-KL/TW ngày 25-10-2021 của Ban Chấp hành Trung ương về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết số 847-NQ/QUTW ngày 28-12-2021 của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.

Nội dung giám sát đối với Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng còn chú trọng vào việc ban hành, thực hiện quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo đối với một số mặt công tác trọng yếu; lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các quy định về công tác cán bộ, công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; giải quyết đơn, thư tố cáo, khiếu nại về kỷ luật Đảng.

Đối với các đồng chí Bí thư, Phó bí thư Đảng ủy, nội dung giám sát tập trung vào thực hiện nhiệm vụ do Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng phân công; chấp hành nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, các quy chế lãnh đạo của Đảng ủy; giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống; chấp hành quy định về những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương.

Mốc thời gian giám sát từ tháng 8-2020 đến tháng 2-2023. Thông qua giám sát đánh giá đúng ưu điểm, hạn chế của Đảng ủy Bộ Tổng Tham mưu - Cơ quan Bộ Quốc phòng và các đồng chí Bí thư, Phó bí thư trong thực hiện những nội dung giám sát để phát huy ưu điểm, kịp thời khắc phục, sửa chữa hạn chế, khuyết điểm.

Tin, ảnh: HỒNG THẠNH