Thực hiện kế hoạch, hướng dẫn của Tổng cục Kỹ thuật về việc tổ chức hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 (dự kiến diễn ra từ 1-8 đến 23-10-2023) với các nội dung: Thi xe tốt, khu kỹ thuật xe-máy, hoạt động ngày kỹ thuật, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, nhận thức; thi lái xe giỏi bao gồm thi lý thuyết và thực hành… Quân khu 1 đã thành lập Ban tổ chức, Ban giám khảo tổ chức thi cấp cơ sở và cấp Quân khu; đồng thời tuyển chọn, thành lập đội tuyển tham gia hội thi cấp toàn quân.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn, Phó tư lệnh Quân khu 1 quán triệt, giao nhiệm vụ tham gia hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023 cho các cơ quan, đơn vị trực tiếp tham gia. 

Để đảm bảo đội tuyển của Quân khu tham gia hội thi toàn quân đạt kết quả tốt, tại hội nghị, Thiếu tướng Đỗ Văn Tuấn đã quán triệt, giao nhiệm vụ trực tiếp cho từng cơ quan, đơn vị, bộ phận có liên quan trực tiếp tham gia hội thi, trong đó Cục Kỹ thuật Quân khu là cơ quan chủ trì.

leftcenterrightdel

Lãnh đạo Quân khu 1 kiểm tra tình trạng kỹ thuật một số phương tiện tham gia hội thi tại Lữ đoàn Thông tin 601. 

Đồng chí Phó tư lệnh Quân khu nhấn mạnh: Hội thi là dịp tốt để đánh giá thực chất trình độ, năng lực khai thác sử dụng, chất lượng bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa, đồng bộ, niêm cất trang bị xe-máy, cũng như nền nếp chính quy công tác kỹ thuật xe-máy của các đơn vị. Yêu cầu các cơ quan, đơn vị tổ chức quán triệt, triển khai; tập trung làm tốt mọi công tác chuẩn bị, nghiên cứu, thực hiện đúng quy chế, hướng dẫn, kế hoạch tham gia “hội thi xe tốt, lái xe giỏi toàn quân năm 2023” đạt kết quả cao, bảo đảm tiêu chí thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm; động viên khích lệ các phong trào thi đua, đưa Cuộc vận động “Quản lý, khai thác vũ khí trang bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” đi vào chiều sâu, toàn diện.

Tin, ảnh: BÙI HIỆP