Tại các cơ quan, đơn vị, đoàn tiến hành kiểm tra toàn diện trên tất cả các mặt hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị (CTĐ, CTCT); trong đó tập trung vào việc quán triệt và triển khai thực hiện các văn bản, chỉ thị, nghị quyết, hướng dẫn các cấp; nền nếp, chế độ hoạt động CTĐ, CTCT; hệ thống sổ sách, giáo án, chương trình, kế hoạch, quy chế; việc thực hiện nguyên tắc tập trung dân chủ trong sinh hoạt, hội họp; công tác tuyên truyền, giáo dục; công tác tổ chức, cán bộ, chính sách, bảo vệ chính trị nội bộ; hoạt động của công tác dân vận và các tổ chức quần chúng; kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, QNCN và hạ sĩ quan, chiến sĩ…

leftcenterrightdel
Đoàn công tác nhận xét, đánh giá kết quả. 

Thông qua kiểm tra, các cơ quan chức năng đã kịp thời chỉ ra cho cơ quan, đơn vị những điểm còn thiếu khuyết, hạn chế trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động CTĐ, CTCT tại cơ quan, đơn vị; đồng thời bồi dưỡng kỹ năng, hướng dẫn giúp đơn vị hoàn thành nhiệm vụ.

Đánh giá kết quả hoạt động CTĐ, CTCT 6 tháng đầu năm qua kiểm tra, Đại tá La Công Phương, Phó chủ nhiệm Chính trị Quân khu, Trưởng đoàn công tác ghi nhận những nỗ lực cố gắng và kết quả đạt được của các cơ quan, đơn vị; đồng thời yêu cầu các đơn vị tiếp tục quán triệt sâu kỹ chỉ thị, nghị quyết các cấp; nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; nắm chắc tình hình tư tưởng, chấp hành pháp luật, kỷ luật của quân nhân; xây dựng, củng cố đoàn kết trong cơ quan, đơn vị; duy trì hoạt động CTĐ, CTCT có nền nếp sát với yêu cầu nhiệm vụ và thực tiễn đơn vị, đạt hiệu quả cao.

leftcenterrightdel
Kiểm tra hồ sơ sổ sách công tác dân vận, bảo vệ an ninh… tại Bộ CHQS tỉnh Thái Nguyên. 
leftcenterrightdel

Kiểm tra nhận thức chính trị đối tượng QNCN và hạ sĩ quan, chiến sĩ tại Kho K56 (Cục Kỹ thuật Quân khu 1).

Đối với các cơ quan quân sự địa phương cần phát huy vai trò tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ QP, QSĐP; làm tốt công tác quản lý các văn kiện, văn bản, công văn tài liệu; tích cực củng cố cảnh quan môi trường đơn vị sáng, xanh, sạch, đẹp.

Phúc tra kết quả thực hiện nhiệm vụ CTĐ, CTCT tại Đoàn Kinh tế-Quốc phòng 338, đoàn công tác đánh giá cao chuyển biến tiến bộ của cơ quan Đoàn bộ trong công tác khắc phục khuyết điểm, tồn tại đã chỉ ra qua kỳ kiểm tra trước. Tuy nhiên đối với các tổ chức đảng trực thuộc như Đảng bộ Trung đoàn 462, việc khắc phục những tồn tại, hạn chế tiến hành còn chậm; việc hoàn thiện, quản lý hồ sơ sổ sách tiến hành còn sơ sài, chưa đầy đủ… Đoàn công tác yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Đoàn Kinh tế-Quốc phòng cần tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, sâu sát, kịp thời khắc phục triệt để những thiếu khuyết, tồn tại mà đoàn công tác đã chỉ ra, đưa hoạt động CTĐ, CTCT của đơn vị đi vào nền nếp, đạt hiệu quả thiết thực…

Tin, ảnh: BÙI HIỆP