Dự và làm việc với đoàn công tác có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1; Hồ Tiến Thiệu, Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.

Qua 4 năm thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ, Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 1 cùng các tỉnh trên địa bàn, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, triển khai xây dựng khu vực phòng thủ đạt được những kết quả quan trọng. Điểm nổi bật là đã tập trung xây dựng LLVT Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; hoàn thành tốt chương trình giáo dục chính trị, tuyên truyền phổ biến pháp luật hằng năm cho các đối tượng; cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối tin tưởng vào đường lối, chính sách của Đảng.

leftcenterrightdel

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, chủ trì kiểm tra kết quả thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP ngày 22-2-2019 của Chính phủ về Khu vực phòng thủ tại Quân khu 1. Ảnh: KIM NGỌC

Quân khu 1 thực hiện nghiêm các quy định về tổ chức biên chế trong quân đội; thường xuyên củng cố, kiện toàn bảo đảm về tổ chức, quân số, vũ khí trang bị, đủ khả năng xử trí các tình huống về quốc phòng, an ninh tại địa phương. Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, lấy chất lượng làm chính với hơn 1.800 cơ sở dân quân tự vệ; đội ngũ cán bộ quân sự cấp xã được đào tạo, hoàn thiện kiến thức cơ bản tại các nhà trường trong Quân đội, tổ chức hoạt động đúng chức năng, nhiệm vụ.

Công tác xây dựng, quản lý lực lượng dự bị động viên được lãnh đạo, chỉ huy các cấp quan tâm. Đến nay toàn Quân khu 1 đã xếp 100% đầu mối các đơn vị Dự bị động viên; hằng năm tổ chức huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên đạt 100% quân số; xây dựng đầy đủ hệ thống văn kiện động viên. Qua khảo sát thực tế, trên địa bàn quân khu có 30 doanh nghiệp đủ điều kiện động viên công nghiệp.

leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, phát biểu tại cuộc kiểm tra. Ảnh: KIM NGỌC 

Cùng với tổ chức duy trì nghiêm các chế độ, quy định về công tác sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; xây dựng đầy đủ, kịp thời điều chỉnh, bổ sung hệ thống văn kiện, kế hoạch tác chiến, các đơn vị tổ chức huấn luyện, diễn tập các cấp theo đúng quy định; gắn diễn tập khu vực phòng thủ với diễn tập chiến dịch, diễn tập hiệp đồng quân binh chủng trên từng địa bàn. Thông qua diễn tập bổ sung, hoàn thiện quyết tâm, kế hoạch tác chiến; phát triển lý luận quân sự và nghệ thuật chiến tranh nhân dân trong điều kiện tác chiến mới có sử dụng vũ khí công nghệ cao.

Trên cơ sở quyết tâm bảo vệ Tổ quốc, Quân khu 1 đã chỉ đạo triển khai lập quy hoạch thế trận quân sự sát với phương án tác chiến phòng thủ của Quân khu và các đơn vị, địa phương. Tập trung ưu tiên những công trình mang tính chiến lược, chiến dịch, đồng thời tổ chức bảo đảm đầy đủ, kịp thời các mặt hậu cần, kỹ thuật cho nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thường xuyên và đột xuất; tích cực chủ động khai thác nguồn kinh phí địa phương xây dựng, củng cố doanh trại, mua sắm vật chất, trang bị. Từ năm 2019 đến nay, Bộ CHQS các tỉnh, Ban CHQS huyện, thị xã, thành phố đã huy động được gần 287 tỷ đồng để xây dựng, củng cố doanh trại.

Kết luận kiểm tra, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận đánh giá cao những kết quả đạt được của Quân khu 1 trong thực hiện Nghị định số 21/2019/NĐ-CP của Chính phủ về xây dựng khu vực phòng thủ. Đồng thời đề nghị Ban chỉ đạo phòng thủ Quân khu và khu vực phòng thủ của Quân khu 1 quan tâm chỉ đạo xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch phòng thủ quân khu; kịp thời điều chỉnh quyết tâm tác chiến của Quân khu, văn kiện tác chiến của các cơ quan, đơn vị và kế hoạch bảo đảm của các ngành sau khi có điều chỉnh lực lượng, vũ khí trang bị theo kế hoạch của Bộ Quốc phòng về điều chỉnh, tổ chức lực lượng.

Tăng cường huấn luyện chuyển loại chuyên nghiệp quân sự cho quân nhân chuẩn bị xuất ngũ và chỉ đạo địa phương phối hợp với đơn vị gắn địa bàn động viên với địa bàn tuyển quân hàng năm để nâng cao chất lượng chuyên nghiệp quân sự cho các đơn vị dự bị động viên. Chỉ đạo xây dựng lực lượng dân quân thường trực cho các địa phương trọng điểm về quốc phòng và lực lượng dân quân tự vệ trong các doanh nghiệp chưa có tổ chức đảng; tiếp tục chỉ đạo xây dựng các công trình quốc phòng, trong đó có chốt dân quân thường trực và trụ sở làm việc cho Ban chỉ huy quân sự cấp xã. 

leftcenterrightdel
Quang cảnh buổi làm việc. Ảnh: KIM NGỌC 

Đi liền với tăng cường xây dựng các mô hình điểm về xây dựng khu vực phòng thủ để chỉ đạo rút kinh nghiệm, các cơ quan đơn vị, ban, ngành, đoàn thể địa phương phối hợp, tham mưu thực hiện quy hoạch theo đúng lộ trình. Quân khu tiếp tục chỉ đạo xây dựng các chốt chiến dịch và công trình chiến đấu trên tuyến biên giới; đường tuần tra biên giới; tổ chức rà phá bom mìn, vật nổ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội trên địa bàn; thực hiện tốt quy hoạch tổng thể bố trí quốc phòng, kết hợp với phát triển kinh tế-xã hội. 

Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng cũng đề nghị Ban chỉ đạo phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ của Quân khu 1 tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức rút kinh nghiệm cho các cơ quan, đơn vị thuộc quyền khắc phục những điểm còn hạn chế mà đoàn kiểm tra đã chỉ ra trong quá trình kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị.

DUY ĐÔNG