Công tác, điều tra, truy tố xét xử, thi hành án được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của pháp luật, góp phần giữ vững kỷ luật Quân đội. Cùng với tiến hành các cuộc thanh tra về thực hiện nhiệm vụ chính trị, quân sự, chấp hành chính sách pháp luật; thực hiện các quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng...

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa / qdnd.vn 

Bộ Tổng Tham mưu thường xuyên coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; phát huy vai trò của Hội đồng giáo dục pháp luật, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị. Kiểm tra đánh giá kết quả các đối tượng có 100% đạt yêu cầu với 92,3% khá, giỏi.

DUY ĐÔNG