Qua 5 năm triển khai thực hiện, Đảng ủy Sư đoàn 3 đã lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ việc tổ chức học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị, hướng dẫn của trên về đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng với nhiều hình thức đa dạng phong phú, bảo đảm chặt chẽ, nghiêm túc, đạt chất lượng, hiệu quả.

Hằng năm, Đảng ủy Sư đoàn 3 đã ban hành chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo 35 Đảng ủy Sư đoàn và Kế hoạch hoạt động của lực lượng tham gia đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch (Lực lượng 47); cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Nghị quyết số 35 vào Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ hằng tháng, quý, năm của cấp ủy các cấp sát với điều kiện thực tiễn nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.  

Đồng thời, tổ chức 9 lớp tập huấn, bồi dưỡng cho “Lực lượng 47”. Nội dung các đợt tập huấn tập trung vào: Thông tin tổng quan về tình hình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, những tác động ảnh hưởng của internet, mạng xã hội đến mọi mặt đời sống xã hội; yêu cầu của việc bảo vệ Tổ quốc và an ninh quốc gia trên không gian mạng; tập huấn quy trình đấu tranh trên không gian mạng; kỹ năng tạo lập trang, nhóm facebook, zalo, mocha; kỹ năng đấu tranh kỹ thuật, pha loãng thông tin, đấu tranh, ngăn chặn, gỡ bỏ các thông tin xấu độc, sai sự thật trên mạng xã hội; tuyên truyền, chia sẻ lan tỏa những thông tin tích cực.

Từ năm 2019 đến nay, các trang, nhóm của đơn vị đã đăng tải gần 100 nghìn tin bài, với hơn 2 triệu lượt bình luận. “Lực lượng 47” Sư đoàn 3 luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, vừa góp phần nâng cao nhận thức chính trị, giữ vững trận địa tư tưởng của Đảng trong đơn vị, khắc phục những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của đội ngũ cán bộ, đảng viên và quần chúng; vừa lan tỏa hình ảnh, phẩm chất tốt đẹp Bộ đội Cụ Hồ đến cộng đồng mạng xã hội, được Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Sư đoàn 3 đánh giá cao.

leftcenterrightdel

Đại tá Nguyễn Văn Lịch, Sư đoàn trưởng Sư đoàn 3 trao thưởng tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.  

Ngoài ra, Sư đoàn 3 tổ chức và tham gia cuộc thi viết chính luận về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị tham gia. Tổ chức diễn tập, tham gia đấu tranh kỹ thuật, báo cáo 98 tài khoản xấu độc có bài viết xuyên tạc, vu khống, nói xấu Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân ta. Tổ chức thi bài viết có số lượng tương tác nhiều nhất theo từng tháng, làm một trong những tiêu chí tính điểm thi đua hằng quý, hằng năm. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tích cực có cách làm hay, sáng tạo, hiệu quả trong hoạt động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Tại hội nghị, các ý kiến thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, rút ra bài học kinh nghiệm. Đồng thời đề xuất nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu độc trong thời gian tới.

Cũng tại hội nghị, Sư đoàn 3 đã trao giấy khen tặng 5 tập thể, 9 cá nhân có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa XII về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”.

Tin, ảnh: TRẦN KHÁNH