Năm học 2022-2023, Học viện Chính trị đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp trên; nắm vững đặc điểm, tình hình, nhiệm vụ của Học viện, xác định đúng các đột phá, có nhiều biện pháp phù hợp, sáng tạo, kiên quyết trong tổ chức thực hiện. Học viện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; nhiều nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Nổi bật là, thực hiện tốt đột phá năm học “Nâng cao chất lượng các hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học”; chất lượng giảng dạy và các hình thức sau bài giảng đã được nâng lên rõ rệt; xây dựng, nghiệm thu 38 chuẩn đầu ra chương trình đào tạo; điều chỉnh 9 chương trình đào tạo thạc sĩ, 8 chương trình đào tạo tiến sĩ; xây dựng mới 11 chương trình đào tạo chức vụ (năm học 2023 - 2024 vận hành 6 chương trình). Đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng có hiệu quả công nghệ thông tin vào dạy học và quản lý, điều hành huấn luyện.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Lương Thanh Hân, Phó giám đốc Học viện Chính trị báo cáo kết quả năm học 2022-2023. 

leftcenterrightdel
 Các đại biểu dự hội nghị.

Năm học 2023 - 2024, bám sát đặc điểm tình hình và nhiệm vụ năm học, Học viện Chính trị xác định phương hướng, nhiệm vụ cụ thể như sau: Tập trung thực hiện tốt đột phá: “Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án”. Triển khai thực hiện Đề án “Đổi mới quy trình, chương trình đào tạo cán bộ các cấp trong Quân đội đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới” gắn với đổi mới các khâu, các bước trong quy trình đào tạo với phương châm “dạy thực chất, học thực chất và đánh giá kết quả thực chất”; bảo đảm tính liên thông, tích hợp, sát thực tế, thiết thực và phát triển. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, đánh giá, nghiệm thu đề tài khoa học các cấp, giáo trình, tài liệu dạy học chặt chẽ; đẩy mạnh chuyển giao các sản phẩm nghiên cứu; tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác về khoa học với các cơ quan, tổ chức trong và ngoài Quân đội.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị 

Dịp này, Học viện Chính trị tổ chức Tổng kết thi đua khen thưởng và Phong trào Thi đua Quyết thắng năm học 2022-2023. Theo đánh giá, thời gian qua, Phong trào Thi đua Quyết thắng của học viện đã thực hiện tốt đột phá: “Nâng cao chất lượng các hình thức sau bài giảng; đổi mới công tác thi, kiểm tra, đánh giá thực chất kết quả người học”; “Đẩy mạnh nghiên cứu cơ bản, nâng cao chất lượng các công trình khoa học gắn với đấu tranh tư tưởng, lý luận’’; “Đẩy mạnh xây dựng chính quy, chấp hành pháp luật, kỷ luật và cải cách hành chính”.

Với chủ đề “Đoàn kết, mẫu mực, kỷ cương, sáng tạo, quyết thắng” gắn với phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt, nghiên cứu khoa học tốt, công tác và phục vụ tốt”, năm học 2023 – 2024, Học viện Chính trị xác định, đột phá vào các mặt: Xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh về chính trị, trong giáo dục đào tạo, nghiên cứu khoa học, tập trung thực hiện 2 đột phá "Nâng cao chất lượng đề thi, đáp án" và "Tiếp tục mở rộng hợp tác nghiên cứu, nâng cao chất lượng đề tài khoa học”.

Học viện Chính trị cũng đặt các chỉ tiêu cụ thể như: Phấn đấu 90% trở lên bài giảng đạt chất lượng khá và tốt, trong đó 45% tốt; 17 đến 20% giảng viên đạt danh hiệu giảng viên giỏi cấp Học viện, 7 đến 10 giảng viên đạt danh hiệu nhà giáo giỏi cấp Bộ Quốc phòng. Kết quả thi kết thúc học phần (môn học), thu hoạch, tiểu luận, chuyên đề thạc sĩ, tiến sĩ 100% đạt yêu cầu trở lên, 85% trở lên khá, giỏi (4 đến 5% giỏi); thi tốt nghiệp và bảo vệ khóa luận tốt nghiệp 100% đạt yêu cầu, trên 95% khá, giỏi; 100% luận văn, luận án thực hiện đúng tiến độ, chất lượng đạt khá, giỏi trở lên. 100% cán bộ, giảng viên hoàn thành và vượt chỉ tiêu định mức khoa học. 100% đề tài, công trình khoa học được nghiệm thu đúng tiến độ, chất lượng khá trở lên, có từ 80% trở lên đạt xuất sắc. Phấn đấu có 4 đến 5 giảng viên, cán bộ nghiên cứu được công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Phó giáo sư.

Tin, ảnh: VIỆT HÀ

*Mời bạn đọc vào chuyên mục Quốc phòng an ninh xem các tin, bài liên quan.