leftcenterrightdel

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị phát biểu tại buổi lễ. 

Phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Giám đốc Học viện Chính trị cho biết: Để triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khóa học 2021 - 2023, Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện Chính trị đã chỉ đạo các cơ quan chức năng và các khoa chuyên ngành tích cực rà soát, điều chỉnh chương trình, nội dung đào tạo; cập nhật, bổ sung và hoàn thiện chương trình và xây dựng chuẩn đầu ra theo hướng “chuẩn hóa, hiện đại hóa”, khắc phục cơ bản sự trùng lặp về nội dung giữa các cấp học, bậc học, môn học; đổi mới nội dung, hình thức đánh giá kết quả người học nhằm nâng cao kiến thức, năng lực công tác và phẩm chất chính trị, đạo đức, phong cách lãnh đạo cho người học, đáp ứng yêu cầu, chức trách, nhiệm vụ theo mô hình, mục tiêu đào tạo; kịp thời cập nhật những vấn đề mới về lý luận và thực tiễn, chú trọng các hình thức tập bài, thực hành, thực tập nâng cao khả năng tư duy và kỹ năng nghề nghiệp sát với mô hình, mục tiêu đào tạo, bảo đảm tỷ lệ khối lượng kiến thức hợp lý giữa khoa học xã hội và nhân văn với khoa học quân sự, giữa lý thuyết với thực hành, thực hiện tốt phương châm “Chất lượng đào tạo của nhà trường là khả năng sẵn sàng chiến đấu của đơn vị”.

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh. 
leftcenterrightdel
Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh.  

Trong những năm học tập, rèn luyện tại Học viện Chính trị, các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh đã hoàn thành tốt chương trình, kế hoạch và nội dung đào tạo; được cập nhật những kiến thức mới về lý luận chủ nghĩa Mác-Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối quan điểm của Đảng, khoa học quân sự, nâng cao năng lực chuyên môn, phương pháp, tác phong công tác. Quá trình học tập, các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh luôn phát huy tốt tinh thần trách nhiệm, có động cơ học tập, rèn luyện đúng đắn, đoàn kết, chủ động, sáng tạo; có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật Quân đội, quy định của đơn vị. Nhiều đồng chí đã khắc phục khó khăn, phấn đấu học tập đạt kết quả tốt.

leftcenterrightdel
 Lãnh đạo Học viện Chính trị trao bằng Thạc sĩ cho học viên.

Kết quả đào tạo trình độ đại học và đào tạo chức vụ: 100% học viên được công nhận tốt nghiệp. Kết quả đào tạo thạc sĩ: 100% học viên cao học đã thực hiện tốt kế hoạch tiến độ đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng và bảo vệ luận văn thạc sĩ. Kết quả đào tạo tiến sĩ: Từ tháng 8-2022 đến nay, Giám đốc Học viện ký Quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ cho 55 nghiên cứu sinh.

leftcenterrightdel
Biểu diễn văn nghệ tại buổi lễ. 

Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng kết quả học tập, rèn luyện, nghiên cứu khoa học của các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh. Bên cạnh đó, Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo cũng bày tỏ sự tin tưởng tin tưởng, hy vọng các đồng chí học viên và nghiên cứu sinh sau khi tốt nghiệp sẽ tiếp tục lập được nhiều thành tích trong thực hiện nhiệm vụ trên các cương vị, chức trách được giao, giành được nhiều thắng lợi trong lãnh đạo, quản lý, trong giáo dục, đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH