Đối với các đối tượng đào tạo hoàn thiện đại học cán bộ chính trị cấp Trung, sư đoàn; đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn tổ chức thi tuyển tại Học viện Chính trị. Theo kế hoạch, ngày 2-8, các khoa chuyên ngành sẽ tổ chức kiểm tra năng khiếu sư phạm cho đối tượng đào tạo giảng viên khoa học xã hội nhân văn.

leftcenterrightdel
Cán bộ, nhân viên Phòng Đào tạo, Học viện Chính trị làm thủ tục tiếp nhận học viên nhập học năm học 2023-2024.

Ngày 3-8, Phòng Đào tạo, Học viện Chính trị sẽ phổ biến quy chế thi.

leftcenterrightdel
Các học viên làm thủ tục nhập học.

Đối với các môn thi Triết học Mác - Lênin, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Công tác Đảng, công tác chính trị, Kinh tế chính trị học Mác - Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Tâm lý học quân sự, Hồ Chí Minh học và Văn học sẽ thi bằng hình thức tự luận; thời gian làm bài 180 phút/một môn.

Hiện mọi công tác chuẩn bị cho tuyển sinh năm học 2023 - 2024 được Học viện Chính trị chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng bước vào năm học mới.

Tin, ảnh: LÊ ĐỨC NINH