Báo cáo trung tâm tại hội nghị cho thấy: Thời gian qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện Chính trị đã quán triệt nghiêm túc Nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; lãnh đạo, chỉ đạo cấp ủy, chỉ huy các cấp tổ chức học tập, quán triệt nghị quyết đến toàn thể cán bộ, đảng viên, quần chúng; đưa nội dung học tập, quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 35 vào nghị quyết đại hội nhiệm kỳ, chương trình hành động, cụ thể hóa thành khâu đột phá, nội dung trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo.

leftcenterrightdel
Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị chủ trì hội nghị. 

Bên cạnh đó, Học viện đã tích cực đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng; thường xuyên tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận trên. Các chế độ học tập chính trị được duy trì nền nếp, có chất lượng theo quy định; thực hiện đầy đủ nội dung học tập chính trị của các đối tượng hằng năm theo kế hoạch; chuyên đề toàn khóa, chuyên đề hằng năm về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được triển khai học tập sâu rộng, theo từng đối tượng, bảo đảm chặt chẽ; kết hợp giữa học tập với đăng ký phấn đấu năm học của cán bộ, đảng viên, giữa học tập chuyên đề với tổ chức các đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị ghi nhận, biểu dương những thành tích trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch của Học viện trong thời gian qua.

leftcenterrightdel
 Quang cảnh hội nghị.

Đồng thời, Thiếu tướng Trương Thiên Tô khẳng định: Trong thời gian tới, Học viện tiếp tục phát huy tốt vai trò cấp ủy, cán bộ chủ trì các cấp trong triển khai thực hiện, trong kiểm tra đôn đốc, trong công tác giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ về tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch; chú trọng kết hợp chặt chẽ công tác đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng với nhiệm vụ giáo dục, đào, tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao chất lượng các bài giảng, các công trình nghiên cứu, các bài viết nhằm cung cấp luận cứ, định hướng đấu tranh cho cán bộ, chiến sĩ.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu phát biểu tại hội nghị.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô cũng yêu cầu: Cấp ủy, chỉ huy các cấp tập trung duy trì có hiệu quả các blog, trang fanpage và chất lượng các bài viết, nhất là các bài đấu tranh trực diện, bài viết có tính lý luận, thực tiễn sâu sắc, có sức thuyết phục cao; duy trì nghiêm túc nền nếp, chế độ trao đổi, hội ý, bồi dưỡng kiến thức, kinh nghiệm cho "Lực lượng 47", triển khai nhiệm vụ đấu tranh nhanh chóng, kịp thời, hiệu quả, kết hợp vừa đấu tranh vừa lan tỏa gương tốt, việc tốt, cách làm hay, sáng tạo trên không gian mạng, góp phần nâng cao chất lượng đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xây dựng Đảng bộ Học viện vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, Học viện VMTD “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Tin, ảnh: TRẦN ANH MINH