Đồng chí Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Chính trị dự và chủ trì hội nghị. Cùng dự hội nghị có Trung tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Bạo, Phó bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học viện Chính trị.

Tại hội nghị, Đại tá, ThS Cao Văn Khuy, Chủ nhiệm Chính trị học viện giới thiệu những nội dung cơ bản của Nghị quyết 36 gồm: Phát triển công nghệ sinh học là xu thế của thế giới; là động lực quan trọng để thực hiện quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng, cơ cấu lại nền kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, quốc phòng, an ninh và nâng cao đời sống nhân dân; phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phải khai thác và phát huy tốt nhất tiềm năng, lợi thế của đất nước, của từng vùng và địa phương; lợi thế của quốc gia đi sau; tập trung đầu tư phát triển một số lĩnh vực trọng điểm, cơ bản, nhất là tận dụng ưu thế về đa dạng sinh học nước ta; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng là giải pháp ưu tiên trong phát triển kinh tế - xã hội; lấy doanh nghiệp là chủ thể, có cơ chế, chính sách vượt trội tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các thành phần kinh tế, nhất là kinh tế tư nhân đầu tư phát triển công nghiệp sinh học.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Mục tiêu tổng quát của Nghị quyết 36 xác định tập trung phát triển, phấn đấu đưa nước ta trở thành quốc gia có nền công nghệ sinh học phát triển trên thế giới, trung tâm sản xuất và dịch vụ thông minh về công nghệ sinh học, thuộc nhóm dẫn đầu khu vực châu Á; xây dựng ngành công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng, đóng góp tích cực vào GDP cả nước.

Trong Nghị quyết 36, Bộ Chính trị thống nhất tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu quả 5 nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: Thống nhất nhận thức về phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học trong tình hình mới; tiếp tục xây dựng, hoàn thiện pháp luật, cơ chế, chính sách phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; tập trung phát triển, ứng dụng hiệu quả công nghệ sinh học trong sản xuất và đời sống; phát triển công nghiệp sinh học thành ngành kinh tế - kỹ thuật quan trọng phục vụ sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; xây dựng nguồn nhân lực công nghệ sinh học, tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu nghiên cứu, phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học; đẩy mạnh hợp tác quốc tế về công nghệ sinh học.

leftcenterrightdel
Đại tá, ThS Cao Văn Khuy, Chủ nhiệm Chính trị Học viện Chính trị quán triệt nội dung Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Thiếu tướng Trương Thiên Tô, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy học viện yêu cầu sau hội nghị này, các cơ quan, đơn vị tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị nghiêm túc, chặt chẽ; cấp ủy, chỉ huy các đơn vị trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, chủ trì và chịu trách nhiệm về chất lượng nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện nghị quyết tới cán bộ, đảng viên và quần chúng trong đơn vị.

Thông qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức tư tưởng và hành động, nâng cao nhận thức, tạo sự thống nhất trong toàn Đảng bộ Học viện Chính trị về việc phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học phục vụ phát triển bền vững đất nước trong tình hình mới, góp phần bảo đảm thực hiện thắng lợi Nghị quyết.

Tin, ảnh: HOÀNG DƯƠNG