Dự và chỉ đạo hội nghị có Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo tại hội nghị. 

Báo cáo tại hội nghị nêu rõ, 10 năm qua, thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, các cấp ủy, tổ chức đảng trong lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 9 đã quán triệt, thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, kết luận của đảng ủy cấp trên; làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao ý thức trách nhiệm cho cán bộ, đảng viên; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền các địa phương trong quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gắn với quốc phòng, an ninh.

Các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo, quán triệt và thực hiện nghiêm nghị quyết của Bộ Chính trị, chỉ thị của Thường vụ Quân ủy Trung ương về xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong thời kỳ mới và trong quân đội giai đoạn hiện nay; làm tốt công tác dân vận; xây dựng đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt; tích cực tham gia xây dựng cơ sở chính trị địa phương vững mạnh, thực hiện chương trình xóa đói giảm nghèo, nhất là đối với vùng đồng bào dân tộc, vùng sâu, vùng xa.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 chủ trì hội nghị tổng kết 

Song song đó, các cấp ủy, tổ chức đảng trong LLVT Quân khu 9 còn lãnh đạo nâng cao chất lượng giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng; tích cực triển khai và thực hiện tốt Cuộc vận động “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”...

Biểu dương những kết quả đạt được qua 10 năm thực hiện nghị quyết, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng đề nghị Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 9 và lãnh đạo, chỉ huy các cấp cần tiếp tục cụ thể hóa và thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo các mục tiêu, quan điểm, phương châm, nhiệm vụ mà nghị quyết xác định, gắn với thực hiện các nội dung của Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết, chiến lược mới về quốc phòng, an ninh của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị.

leftcenterrightdel

Quang cảnh hội nghị tổng kết. 

Tăng cường phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh cả về tiềm lực và thế trận, đảm bảo cho thế trận quốc phòng toàn dân gắn chặt với thế trận an ninh nhân dân trên từng địa bàn, khu vực.

Tích cực triển khai xây dựng các tuyến phòng thủ trên tuyến biên giới, biển, đảo vững chắc; tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương, xây dựng cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ, LLVT Quân khu 9 vững mạnh; coi trọng xây dựng lực lượng dự bị động viên và dân quân tự vệ có số lượng, tỷ lệ, cơ cấu phù hợp, chất lượng tổng hợp từng bước được nâng lên…

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC