leftcenterrightdel
Thiếu tướng Nguyễn Đức Dinh phát biểu tại hội nghị. 
leftcenterrightdel
Các đại biểu dự hội nghị.  

10 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng và sự quản lý điều hành của Nhà nước, sự chỉ đạo sâu sát, hiệu quả của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thường vụ, Đảng ủy Binh chủng Tăng thiết giáp và các cơ quan đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8.

Nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy và đội ngũ cán bộ, đảng viên được nâng lên; phát huy tốt sức mạnh tổng hợp của binh chủng trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc; chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của binh chủng không ngừng được nâng lên, góp phần nâng cao sức mạnh tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu của quân đội.

Quán triệt quan điểm của Nghị quyết Trung ương 8 là “Xây dựng lực lượng vũ trang thực sự là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, làm nòng cốt cho toàn dân trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc” và các nghị quyết, kết luận về công tác xây dựng, tổ chức lực lượng, binh chủng đã thường xuyên nghiên cứu, nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, kịp thời tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về xây dựng lực lượng; đề xuất xây dựng tổ chức biên chế thời bình các lữ đoàn Tăng thiết giáp thuộc các quân khu, quân đoàn, bố trí, sử dụng lực lượng Tăng thiết giáp tác chiến trên các chiến trường Bắc, Trung, Nam và tổ chức, sử dụng lực lượng trên các đảo phù hợp với tổ chức biên chế, cách đánh của bộ đội Tăng thiết giáp.

Tại hội nghị, các ý kiến đã nêu ra một số bài học kinh nghiệm, đó là: Thường xuyên quán triệt sâu sắc, triển khai, thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của trên về công tác quân sự, quốc phòng, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp ủy, tổ chức đảng, xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”; phát huy tốt trách nhiệm, sức mạnh tổng hợp của đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị; coi trọng công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện, kịp thời khắc phục hạn chế, thiếu sót và đề ra phương hướng, giải pháp phù hợp với tình hình thực tế.

Tin, ảnh: TUẤN NAM