Binh chủng Tăng thiết giáp: Tập huấn Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Binh chủng Tăng thiết giáp: Tập huấn Luật Đấu thầu và Nghị định số 24/2024/NĐ-CP của Chính phủ

Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị

Cục Kỹ thuật, Binh chủng Tăng thiết giáp tập huấn nghiệp vụ công tác Đảng, công tác chính trị

Binh chủng Tăng thiết giáp tôn vinh điển hình tiên tiến các tổ chức quần chúng năm 2024

Binh chủng Tăng thiết giáp tôn vinh điển hình tiên tiến các tổ chức quần chúng năm 2024

Binh chủng Tăng thiết giáp khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Vây

Binh chủng Tăng thiết giáp khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Vây

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp