Binh chủng Tăng thiết giáp khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Vây

Binh chủng Tăng thiết giáp khánh thành, bàn giao nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Làng Vây

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Binh chủng Tăng thiết giáp công bố Quyết định sáp nhập Trường Hạ sĩ quan xe tăng 1

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp

Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa dự, chỉ đạo hội nghị Đảng ủy Binh chủng Tăng Thiết giáp

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Đoàn cán bộ, học viên Học viện Chính trị tham quan, nghiên cứu thực tế tại Lữ đoàn xe tăng 202, Binh chủng Tăng thiết giáp

Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Tăng, Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Đoàn cán bộ Bộ tư lệnh Tăng, Lục quân Quân đội Hoàng gia Campuchia thăm và làm việc tại Binh chủng Tăng thiết giáp

Tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp chung sức xây dựng nông thôn mới

Tuổi trẻ Binh chủng Tăng thiết giáp chung sức xây dựng nông thôn mới

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao cấp Binh chủng 2023

Binh chủng Tăng thiết giáp tổ chức Lễ khai mạc Hội thao thể dục thể thao cấp Binh chủng 2023

Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đồng bộ, chặt chẽ

Binh chủng Tăng Thiết giáp triển khai thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đồng bộ, chặt chẽ