Dự hội nghị có các đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy Quân khu 9; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, bí thư các tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn Quân khu; đại biểu các cơ quan chức năng Bộ Quốc phòng…

Mặc dù còn nhiều khó khăn, nhưng từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy Quân khu 9 đã chủ động nắm chắc tình hình mọi mặt, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng Đảng bộ.

leftcenterrightdel
Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo. 
leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị. 

Nổi bật là, Đảng ủy Quân khu 9 và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm các nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng năm 2023; phối hợp nắm chắc, dự báo tình hình; duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, xử lý kịp thời, chính xác các tình huống, không để bị động bất ngờ.

Phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn lực, xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện hiệu quả công tác quân sự, quốc phòng địa phương; tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ đạt chất lượng, an toàn; tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng; sắp xếp quân nhân dự bị đạt 99,15%, phương tiện kỹ thuật đạt 100%, dân quân tự vệ đạt 1,25% so với dân số.

leftcenterrightdel

Thiếu tướng Hồ Văn Thái, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 9 phát biểu tại hội nghị. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu phát biểu tại hội nghị. 

Các cơ quan, đơn vị đã chuẩn bị và tổ chức huấn luyện cho các đối tượng đúng kế hoạch; kiểm tra kết thúc giai đoạn 1 đạt khá, riêng huấn luyện chiến sĩ mới đạt giỏi. Tham gia hội thi, hội thao do Bộ Quốc phòng tổ chức và các giải thi đấu quốc gia, quốc tế có nhiều nội dung đạt kết quả cao.

Thực hiện tốt chương trình giáo dục, đào tạo, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng, công tác giáo dục chính trị tư tưởng, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, thông tin, định hướng nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ; đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua cao điểm. Nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân vận, nổi bật là hoạt động “Tết quân-dân” với số tiền huy động trên 280 tỷ đồng; tổ chức tìm kiếm, quy tập được 223 bộ hài cốt liệt sĩ.

Cùng với đó, Đảng ủy Quân khu 9 và cấp ủy, tổ chức đảng các cấp đã lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác hậu cần, kỹ thuật cho các nhiệm vụ; triển khai đồng bộ các chủ trương, giải pháp xây dựng Đảng bộ Quân khu vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức. Lãnh đạo tốt công tác nhận xét, đánh giá, rà soát, bổ sung quy hoạch gắn với đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, kiện toàn đội ngũ cán bộ theo tổ chức, biên chế; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát…

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng ghi nhận, đánh giá cao kết quả 6 tháng đầu năm 2023 mà Đảng ủy Quân khu 9 đã lãnh đạo, chỉ đạo. Để hoàn thành tốt nhiệm vụ trong những tháng cuối năm 2023, đồng chí Phó tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam đề nghị Đảng ủy Quân khu 9 tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm Nghị quyết của Quân ủy Trung ương năm 2023; 6 nhiệm vụ theo chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Bí thư Quân ủy Trung ương Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Quân ủy Trung ương lần thứ 6, nhiệm kỳ 2020-2025; kết luận của đồng chí Bộ trưởng tại Hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng đầu năm 2023...

Trong đó cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm là: Lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác nắm, đánh giá, dự báo tình hình, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng xử lý thắng lợi các tình huống về quốc phòng, an ninh, không để bị động, bất ngờ, nhất là trên tuyến biên giới, biển, đảo và các địa bàn trọng yếu; duy trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu thực sự vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện "ba đột phá" theo tinh thần Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI; triển khai thực hiện bàn giao, sáp nhập, giải thể các cơ quan, đơn vị chặt chẽ, đúng quy định.

Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; Quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về tổ chức đảng, tổ chức cơ quan chính trị trong Quân đội nhân dân Việt Nam; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ; thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát; tăng cường tự phê bình và phê bình; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân làm tốt, đồng thời kiên quyết xử lý vi phạm...

Tin, ảnh: QUANG ĐỨC