Chuyện luyện rèn của chiến sĩ mới Sư đoàn 377

Chuyện luyện rèn của chiến mới Sư đoàn 377

Chiến sĩ mới tự tin thực hành “3 tiếng nổ”

Chiến mới tự tin thực hành “3 tiếng nổ”

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Thường xuyên đối thoại mới nắm được khó khăn của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức

Trung tướng Nguyễn Văn Gấu: Thường xuyên đối thoại mới nắm được khó khăn của cán bộ, chiến , công nhân viên chức