Nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên như huấn luyện chiến sĩ mới

Nâng chuẩn học quân sự cho sinh viên như huấn luyện chiến mới

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp huấn luyện chiến sĩ mới

Đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp huấn luyện chiến mới

Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến sĩ mới năm 2023

Trường Quân sự Quân khu 3 tổ chức Lễ tuyên thệ chiến mới năm 2023

Hoàn cảnh gia đình chiến sĩ mới gặp khó khăn

Hoàn cảnh gia đình chiến mới gặp khó khăn