Ngày đầu quân ngũ của chiến sĩ mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Ngày đầu quân ngũ của chiến mới Lữ đoàn Phòng không 241, Quân đoàn 1

Giúp chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập

Giúp chiến mới nhanh chóng hòa nhập

Chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng tốt cho chiến sĩ mới

Chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng tốt cho chiến mới

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho huấn luyện chiến sĩ mới

Chuẩn bị chu đáo, sẵn sàng cho huấn luyện chiến mới

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến sĩ mới

Sư đoàn 9, Quân đoàn 4 sẵn sàng tiếp nhận chiến mới

Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5): Sẵn sàng đón nhận chiến sĩ mới

Trung đoàn 143, Sư đoàn 315 (Quân khu 5): Sẵn sàng đón nhận chiến mới

Kiểm tra chuẩn bị huấn luyện chiến sĩ mới tại Trung đoàn 271

Kiểm tra chuẩn bị huấn luyện chiến mới tại Trung đoàn 271

Chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng tốt cho chiến sĩ mới

Chuẩn bị chu đáo, tạo ấn tượng tốt cho chiến mới