Quân khu 2: Khai mạc Hội thao chiến sĩ mới năm 2023

Quân khu 2: Khai mạc Hội thao chiến mới năm 2023

Chiến sĩ mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Chiến mới 11 lần hiến máu tình nguyện

Bước trưởng thành của chiến sĩ mới

Bước trưởng thành của chiến mới

Chiến sĩ mới tự tin, quyết tâm giành

Chiến mới tự tin, quyết tâm giành "3 tiếng nổ" giỏi

Chiến sĩ mới tự tin giành “Hoa bắn giỏi”

Chiến mới tự tin giành “Hoa bắn giỏi”

Trước ngày hội của chiến sĩ mới Trung đoàn 148

Trước ngày hội của chiến mới Trung đoàn 148

Chiến sĩ mới Trung đoàn 141 tự tin trên thao trường mùa hạ

Chiến mới Trung đoàn 141 tự tin trên thao trường mùa hạ

Chiến sĩ mới Trung đoàn 165 tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”

Chiến mới Trung đoàn 165 tự tin kiểm tra “3 tiếng nổ”