Bộ tư lệnh Quân khu 9 thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia

Bộ lệnh Quân khu 9 thăm, làm việc tại Vương quốc Campuchia