leftcenterrightdel
Trung tướng Nguyễn Văn Gấu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Cùng dự hội nghị còn có Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1, các đồng chí đảng ủy viên là bí thư tỉnh ủy các tỉnh trên địa bàn và các đồng chí trong Đảng ủy Quân khu 1. 

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất đánh giá: Trong công tác lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng và xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, 6 tháng đầu năm 2023, Đảng ủy Quân khu 1 đã quán triệt, cụ thể hóa và triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng. Chỉ đạo các lực lượng phối hợp nắm chắc, dự báo tình hình, tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng có hiệu quả, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên các địa bàn trọng điểm và tuyến biên giới; bảo đảm an ninh, an toàn tuyệt đối cho lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng và các đoàn khách quốc tế thăm, làm việc trên địa bàn Quân khu. Chấp hành nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ và sử dụng đất quốc phòng đúng mục đích. Phối hợp với cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng; tập trung đầu tư xây dựng căn cứ chiến đấu trong khu vực phòng thủ; chất lượng dân quân tự vệ được nâng lên, xây dựng chốt dân quân thường trực biên giới đúng kế hoạch...

leftcenterrightdel

Trung tướng Dương Đình Thông, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Công tác giáo dục chính trị, giáo dục pháp luật có sự đổi mới, đạt hiệu quả thiết thực; hoạt động văn hóa, văn nghệ, báo chí, thông tin, tuyên truyền đúng định hướng; thực hiện tốt Phong trào Thi đua Quyết thắng và các đợt thi đua đột kích, thi đua cao điểm, biểu dương, khen thưởng kịp thời. Tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 1 có bản lĩnh chính trị vững vàng, sẵn sàng nhận và hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Trong công tác lãnh đạo xây dựng Đảng bộ vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, các đại biểu thống nhất đánh giá: Đảng ủy Quân khu 1 tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm nghị quyết, chỉ thị, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương về công tác xây dựng Đảng; rà soát, bổ sung quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu; duy trì nghiêm nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt đảng, các quy chế, quy định, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ; công tác cán bộ được thực hiện nghiêm túc, đúng quy trình; lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác kiểm tra, giám sát đúng kế hoạch, chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát ở các cấp được nâng lên; thường xuyên đổi mới phong cách lãnh đạo, phương pháp, tác phong công tác của cấp ủy, chỉ huy các cấp.

leftcenterrightdel
 Trung tướng Nguyễn Hồng Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 1 phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu biểu dương, đánh giá cao những kết quả đạt được trong thời gian qua của Đảng ủy Quân khu 1. Về một số nhiệm vụ trong thời gian tới, Trung tướng Nguyễn Văn Gấu yêu cầu: Đảng ủy Quân khu 1 tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nắm, đánh giá, dự báo đúng tình hình, nhất là tuyến biên giới, địa bàn chiến lược, trọng yếu, kịp thời tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang Quân khu; phối hợp với các địa phương, các lực lượng xử trí kịp thời, hiệu quả các tình huống, không để bị động, bất ngờ; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện sẵn sàng tham gia hỗ trợ các địa phương phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, bảo vệ tính mạng, tài sản của nhân dân.

leftcenterrightdel
 Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, kết luận, chiến lược, đề án về quân sự, quốc phòng; kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, quốc phòng với kinh tế trên từng vùng, từng địa bàn, từng địa phương; coi trọng đầu tư cho các địa bàn chiến lược, trọng điểm, tuyến biên giới... Quan tâm thực hiện tốt hơn nữa công tác giáo dục quốc phòng và an ninh cho các đối tượng, trọng tâm là cán bộ chủ chốt các cấp; nâng cao chất lượng xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ, dự bị động viên. Chăm lo xây dựng lực lượng vũ trang Quân khu vững mạnh về chính trị đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; tập trung giáo dục làm cho cán bộ, chiến sĩ nắm chắc vị trí, vai trò, nhiệm vụ của Quân khu, hiểu rõ bản chất âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, tinh thần cảnh giác cách mạng, sẵn sàng chiến đấu cao. Chủ động triển khai thực hiện tốt Đề án, kế hoạch kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân, 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; hoàn thành đúng tiến độ việc sáp nhập, giải thể một số cơ quan, đơn vị; nâng cao chất lượng nuôi dưỡng, chăm sóc sức khỏe bộ đội, chủ động phòng, chống dịch bệnh.

Tập trung xây dựng Đảng bộ Quân khu 1, các cấp ủy, tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh; cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo, chỉ huy các cấp phải luôn mẫu mực về phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống; xây dựng đội ngũ cán bộ Quân đội "7 dám" theo chỉ đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xứng đáng với niềm tin của Đảng và nhân dân…

Tin, ảnh: DUY THÀNH